۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله استفاده از روش SPH براي مدلسازي Sloshing در يك مخزن نيمه پر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مهندسي دريا از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش SPH براي مدلسازي Sloshing در يك مخزن نيمه پر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش Sloshing, SPH
مقاله جريان تراكم ناپذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني امين سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده منظري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيروهاي ناشي از Sloshing به دليل توانايي تخريب سازه هاي مخازن نگهدارنده خود، از اهميت بسيار زيادي به ويژه در نزد طراحان کشتي برخوردار مي باشند. اين موضوع در طراحي مخازن حمل مايعات مانند تانکهاي LNG، LPG و نفت خام از حساسيت ويژه اي برخوردار است. در اينجا از يک روش لاگرانژي بدون شبکه به نام (Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH براي مدلسازي Sloshing استفاده شده است. روش ارايه شده از معادله بقا جرم و نوير – استوکس به عنوان معادلات پايه اي استفاده مي کند. SPH براي حل معادلات برروي ذرات از دو مرحله پيش بيني اوليه و اصلاح ثانويه استفاده مي کند. در مرحله پيش بيني اوليه سرعت موقتي ذرات بر اساس مجموعه نيروهاي وارده و بدون در نظر گرفتن شرط تراکم ناپذيري بدست آمده و ذرات بر اساس اين سرعت موقتي به حرکت واداشته مي شوند. معمولا در طي مرحله اول چگالي ذرات ثابت نمي ماند، درنتيجه به مرحله ثانويه اي نياز است که چگالي ذرات را به مقدار ثابت اوليه بازگرداند. در مرحله دوم معادله بقاي جرم به گونه اي تعريف مي شود که بتوان به کمک آن مقدار انحراف از چگالي ثابت اوليه را محاسبه نمود. سپس به کمک معادله پوآسون فشار، تغيير چگالي ذرات با يک ميدان فشاري به گونه اي مرتبط مي شود که در صورت افزايش چگالي، فشار مثبت ايجاد شده ذرات را از يکديگر دور نمايد، و در صورت کاهش چگالي موضعي ذرات، با ايجاد يک نيروي فشاري منفي ذرات بطرف يکديگر حرکت کنند. در مقاله حاضر از روش SPH براي شبيه سازي Sloshing در يک مخزن نيمه پر مايع با شکل اوليه سينوسي و دامنه كوچك استفاده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است