۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله استفاده از روش تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل (TOPSIS) جهت يافتن نقاط بهينه نمونه گيري زمين شناسي در کلسيت هاي قره قشلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۴ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل (TOPSIS) جهت يافتن نقاط بهينه نمونه گيري زمين شناسي در کلسيت هاي قره قشلاق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل تصميم گيري چندمعياره
مقاله زمين شيميايي
مقاله کلسيت
مقاله نقاط بهينه نمونه گيري
مقاله قره قشلاق
مقاله زون سنندج
مقاله سيرجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عزيزي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور صمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي شريف جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آناليز ذخاير کلسيت (مرمر) به رنگهاي سبز، سفيد و صورتي در منطقه قره قشلاق واقع در جنوب حوضه رسوبي درياچه اروميه نشان مي دهد که مقادير منفي ناهنجاري Eu مربوط به دماي بسيار پايين محلولهاي آهک ساز جوي و قليايي بودن محيط و ناهنجاري منفي Ce بيانگر احيايي بودن شرايط تشکيل بوده است. کم بودن ميزان Sr2+ محلولهاي آهک ساز از ديگر مولفه کنترل کننده زمين شيميايي در تشکيل اين تيپ ذخاير مي باشند.
مدل تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل نشان مي دهد که شاخص ناهنجاري Eu با ۴۳ درصد وزني بيشترين اهميت و شاخصهاي ميزان Sr2+ و ناهنجاري Ce به ترتيب با وزن هاي ۱۱٫۶ و ۶٫۴ درصد در اولويت هاي بعدي در تفسير واقعي تر نتايج آناليزهاي زمين شيميايي منطقه دارند. بر اساس اين مدل شاخصهاي زمين شيميايي براي کلسيت هاي صورتي ۰٫۸۳۷، کلسيت سبز ۰٫۴۴۵ و کلسيت سفيد ۰٫۱۵۷ به دست آمد. نتايج نشان مي دهد که بهترين واحدهاي سنگ شناختي براي نمونه گيري و انجام آناليز جهت بررسي و تعيين ژنز، کلسيت هاي صورتي و سبز مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است