۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله استفاده از روشهاي كمي در تعيين وزن سوالات پرسشنامه ارزيابي اساتيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از روشهاي كمي در تعيين وزن سوالات پرسشنامه ارزيابي اساتيد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه – روايي – پايايي – تكنيك AHP – مدل OR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي در معناي غير رسمي آن چيز جديدي نيست. بشر به منظور اطلاع از نتايج عملكرد خود، همواره ارزيابي را نيز در پيشبرد امور مدنظر قرار داده است. امروزه ارزيابي به صورت پرسشنامه اي ، به عنوان يك روش علمي محسوب شده كه با استفاده از تكنيكهاي آماري در عمل مفيد و مؤثر واقع مي شود. پرسشنامه ها حاوي سؤالات مختلفي مي باشند كه هر سؤال قسمتي از اطلاعات مورد نياز را فراهم مي نمايد. معمولا در طراحي سؤالات پرسشنامه ها با توجه به اهداف مطروحه از روشهايي براي سنجش ميزان روايي و پايايي استفاده مي شود كه در آنها ضريب اهميت تمامي سؤالات يكسان فرض مي گردد. در حالي كه بعضي از سؤالات اطلاعات مهمتري را فراهم مي نمايند، لذا به نظر مي رسد تعيين وزن مناسب براي هر سؤال نتايج حاصل از آزمون را واقعي تر بيان خواهد نمود.
هدف از اين تحقيق ارائه روش مناسبي جهت ارزش گذاري صحيح وزن سؤالات در پرسشنامه ارزيابي اساتيد مي باشد. بدين منظور پس از جمع آوري نظرات كارشناسان، با اعمال تكنيكهاي AHP گروهي (فرايند سلسله مراتب تحليلي) و مدل رياضي  OR (تحقيق در عمليات) وزنهاي جديد مريوط به هر سؤال مشخص گرديد. نتيجه حاصل از اعمال وزنهاي جديد در پرسشنامه ارزيابي ۳۰ نفر از اساتيد، اختلاف محسوسي را نسبت به روش مرسوم نشان داده است. ضمناٌ در اين مقاله براي راه حل ارائه شده از نرم افزارهاي LINGO و EXCELL استفاده شده است. 

© حقوق سایت محفوظ است