۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله استراتژي تهديد وجودي اسرائيل و امنيت ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روابط خارجي از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: استراتژي تهديد وجودي اسرائيل و امنيت ملي ايران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله تهديد وجودي
مقاله امنيت ملي
مقاله جمهوري اسلامي ايران
مقاله اسرائيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش نقش و قدرت منطقه اي ايران، به ويژه پس از مطرح شدن پرونده هسته اي آن در مجامع بين المللي در سال ۲۰۰۳، رژيم اسرائيل با طرح مساله «تهديد وجودي»، ايران را به عنوان تهديدي عليه موجوديت خود معرفي کرده است. ريشه هاي اتخاذ اين استراتژي چيست؟ اين استراتژي چه پيامدهايي براي امنيت ملي ايران دارد؟ بحث اصلي نويسندگان اين است که بزرگ نمايي تهديد برنامه هسته اي ايران و ارتباط دادن آن به مساله تهديد وجودي، بيشتر سياستي براي کنترل و مهار ايران و ايجاد بازدارندگي در مقابل افزايش نقش و قدرت منطقه اي آن است که خود باعث تنزل جايگاه و نقش رژيم اسرائيل در خاورميانه مي شود. نويسندگان براي آزمون اين فرضيه از ترکيبي از نظريه هاي سازه انگاري و نئورئاليستي استفاده مي کنند. سازه انگاري مباحث ارزشي و هويتي را منشا عملکرد دولت ها در روابط خود با ديگران مي داند، اما رويکردهاي امنيتي نظريه نئورئاليسم شامل رئاليسم تهاجمي و رئاليسم تدافعي، به ترتيب افزايش قدرت نسبي و امنيت نسبي را ملاک عمل دولت مي دانند. نتيجه پژوهش اين است که اين سياست علاوه بر کمک به برخي از اهداف داخلي در اسرائيل و توجيه کمک هاي امريکا، برنامه اي است براي مهار و بازدارندگي ايران که باعث شکست انحصار هسته اي و تنزل جايگاه اسرائيل در خاورميانه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است