۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله استحكام كمانشي ورقها در ساختمان كف كشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مهندسي دريا از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: استحكام كمانشي ورقها در ساختمان كف كشتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورق ممتد
مقاله رفتار كمانشي
مقاله استحكام نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدمتي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رفتار کمانشي و استحکام نهايي ورق کف کشتي، يک سري تحليلهاي الاستوپلاستيک به کمک روش اجزاي محدود بر روي ورقهاي تقويت نشده در ساختمان کف کشتي انجام مي شود. بدين منظور بخشي از ورق کف کشتي با احتساب شرايط مرزي تقارن در نظر گرفته مي شود هچنين يک سري تحليلهاي الاستيک به کمک روش اجزاي محدود بر روي ورقهاي ممتد بدون تقويت کننده انجام مي گردد تا بدان وسيله اثر فشار جانبي بر روي رفتار کمانشي ورق ممتد مشخص شود.

© حقوق سایت محفوظ است