۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي گذشته‌ نگر يك تا شش سال كاربرد ايمپلنت‌ هاي دنداني ITI با استفاده از معيارهاي كلينيكي و راديوگرافيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۴۸ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي گذشته‌ نگر يك تا شش سال كاربرد ايمپلنت‌ هاي دنداني ITI با استفاده از معيارهاي كلينيكي و راديوگرافيك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت‌ هاي ITI
مقاله معيارهاي كلينيكي
مقاله ارزيابي راديوگرافيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعمادي سيد‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ركن اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك‌ بخت ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه گذشته، جايگزيني دندانهاي از دست رفته با استفاده از پروتزهاي حمايت شونده به وسيله ايمپلنت‌هاي دنداني به روشي تبديل شده كه توسط جامعه علمي جهت درمان بيماران با بي‌دنداني كامل و پارسيل پذيرفته شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي گذشته‌نگر كاربرد ۵۰۲ ايمپلنت دنداني ITI در درمان بيماران با بي‌دنداني كامل و پارسيل در دو مركز خصوصي با استفاده از متغيرهاي كلينيكي و راديوگرافي مي‌باشد. به همين منظور تعداد صد و چهل بيمار با ۵۰۲ ايمپلنت دنداني ITI بين سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹ در دو مركز خصوصي تحت بررسي و درمان قرار گرفتند. ضمناً بيماراني انتخاب شدند كه حداقل يكسال و حداكثر شش سال از زمان قرارگيري پروتز بر روي ايمپلنت‌هاي دنداني آنها گذشته و همكاري لازم را دارا بودند. در تحليل نتايج بين نوع ايمپلنت و ميزان تخريب استخوان و نيز بين وجود يا عدم وجود BOP و ميزان تخريب استخوان رابطه معني‌داري ملاحظه شد. از مجموع ۵۰۲ ايمپلنت قرار گرفته تعداد شش ايمپلنت (۸/۲%) در فك بالا و چهار ايمپلنت (۴/۱%) در فك پايين از دست رفتند. ميزان موفقيت جمعي برابر با ۹۸% بود. اين ميزان در فك بالا با ۲۱۲ ايمپلنت برابر ۲/۹۷% و در فك پايين با دويست و نود ايمپلنت برابر ۶/۹۸% محاسبه گرديد. ميانگين تخريب استخوان در طي شش سال براي ۴۹۲ ايمپلنت باقيمانده به ميزان ۳۹/۰±۹۳/۰ ميلي‌متر و متوسط عمق پاكت در اطراف ايمپلنت‌ها برابر با ۹۹/۱ ميلي‌متر تعيين گرديد.  نتايج حاصل نشان داد كه ايمپلنت‌هاي دنداني ITI با ميزان موفقيت بيش از ۹۷% مي‌توانند به عنوان يك روش درماني مطلوب در بيماران با بي‌دنداني كامل و پارسيل مورد استفاده قرار گيرند.

© حقوق سایت محفوظ است