۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله ارزيابي ژن cry1Ab در نسل هاي مختلف در حال تفکيک برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۷۷ تا ۵۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژن cry1Ab در نسل هاي مختلف در حال تفکيک برنج
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله cry1Ab
مقاله الگوي تفرق
مقاله مقاومت به آفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني غفار
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قره ياضي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از مهندسي ژنتيک، ژن هايي از نوعي باکتري خاکزي بنام Bacillus thuringiensis (Bt) به برنج انتقال داده شده است که مقاومت به آفات را در پي دارد. موفقيت بکارگيري مهندسي ژنتيک در برنامه هاي اصلاحي کلاسيک به انتقال پايدار ژن انتقالي در ارقام تراريخت بستگي دارد. در اين مطالعه سه جمعيت درحال تفکيک F2 از تلاقي هر يک از لاين هاي تراريخت برنج به نام هاي طارم مولايي، ندا و نعمت با رقم سنگ طارم توليد و الگوي تفرق ژن cry1Ab در اين جمعيت ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل از ارزيابي هاي فنوتيپي در مزرعه و آناليز ژنوتيپي با استفاده از PCR در آزمايشگاه در جمعيت هاي مختلف F2، نسبت تفرق تک ژني را براي cry1Ab نشان داد. اين نتيجه نشان مي دهد که يک نسخه از ژن cry1Ab در ژنوم لاين هاي تراريخت طارم مولايي، ندا و نعمت وارد شده است. اين وضعيت، الگوي تفرق قابل پيش بيني ژن cry1Ab را در گياهان تراريخت بازگو مي کند. به علاوه، اطلاعات بدست آمده از اين تحقيق مويد اين است که ادغام ژن cry1Ab در ژنوم لاين هاي تراريخت مورد مطالعه بصورت پايدار بوده است و بطور موفق به نسل هاي بعدي انتقال مي يابد. بنابراين از اين لاين هاي تراريخت، جهت اصلاح ارقام براي تحمل به کرم ساقه خوار در برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات مي توان استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است