۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي پايان نامه هاي تربيت بدني مراكز آموزش عالي كشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي پايان نامه هاي تربيت بدني مراكز آموزش عالي كشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله پايان نامه
مقاله تربيت بدني
مقاله مراكز آموزش عالي
مقاله سال ۱۳۵۷ لغايت ۱۳۷۸

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش، توصيف و ارزيابي کيفي پايان نامه هاي رشته تربيت بدني مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي مراکز آموزش عالي کشور از سال ۱۳۵۷ لغايت ۱۳۷۸ است.
روش تحقيق مطالعه حاضر، روش توصيفي و از نوع ميداني است. جامعه آماري شامل ۷۴۳ پايان نامه دوره کارشناسي ارشد و دکتري است. براي شناسايي جامعه آماري به کتابخانه دانشگاههايي که داراي دوره تحصيلات تکميلي بودند، مراجعه اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. ۲۰۹ نمونه آماري به طور تصادفي با توجه به سهميه، گرايش، سال دفاع و … انتخاب شدند. اطلاعات مورد نظر در وضعيت کيفي پايان نامه ها با استفاده از پرسشنامه پايا (a=0.97)، روا و عيني (r=0.8) جمع آوري گرديد.
پرسشنامه هاي مذکور داراي ۱۲۵ سوال در مورد پانزده مولفه اساسي و مهم پايان نامه ها بود، مولفه هايي که مورد بررسي قرار گرفتند، عبارتند از: عنوان، مقدمه، تعريف مساله، اهميت، اهداف، فرضيه، محدوديت ها، واژگان، پيشينه، روش شناسي، تحليل داده ها، بحث ونتيجه گيري، پيشنهادها، گزارش نهايي، منابع و پيوست ها. براي تحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي چون کراسکال واليس و U- من ويتني استفاده شد.
بر اساس نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها، ميان امتياز کلي در ۱۵ مولفه پايان نامه هاي مراکز آموزش عالي از نظر آماري تفاوت معني داري ملاحظه شد. آزمون هاي تعقيبي نشان داد که دانشگاههاي تربيت مدرس، گيلان و رازي نسبت به برخي دانشگاهها امتياز بالاتري به دست آوردند.

© حقوق سایت محفوظ است