۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي وضعيت شروع درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس II اسكلتي با شاخص تكامل مهره‌ هاي گردني (CVMS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت شروع درمان ارتوپدي فانكشنال در بيماران كلاس II اسكلتي با شاخص تكامل مهره‌ هاي گردني (CVMS)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فك پايين
مقاله مهره ‌هاي گردن
مقاله نتيجه درمان
مقاله ابزار ارتدنسي فانكشنال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليلي كاجان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مياندج آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: پاسخ قابل ملاحظه به دستگاههاي ارتوپدي فانكشنال فك در بيماران كلاس II اسكلتي با كمبود رشد فك پايين در طول دوره رشدي و در حدود سن بلوغ اتفاق مي افتد؛ به همين دليل بررسي شاخصي كه معرف وضعيت زمان رشد فك پايين باشد، حائز اهميت است. نشان داده شده كه روش آناليز مهره هاي گردني حتي نسبت به روش آناليز استخوان مچ دست معتبرتر است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزيابي شروع درمان ارتوپدي فانكشنال با استفاده از شاخص تكامل مهره گردني انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، راديوگرافي لترال سفالومتري قبل از درمان مربوط به ۱۵۳نفر بيمار كلاس II اسكلتي با كمبود رشد فك پايين و يافته هاي مستند سفالومتري كه تحت درمان فانكشنال بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و توسط متخصص راديولوژي فك و صورت بر اساس شاخص CVMS مورد بررسي قرار گرفتند؛ وضعيت زماني درمان بر اساس مرحله رشدي فك پايين در يكي از سه مرحله CVMS I (فاز مطلوب)، CVMS I(فاز ايده آل) و CVMS III (فاز نامطلوب) طبقه بندي گرديد.
يافته ها: ۸/۴۱% از نتايج ارزيابيها در مرحله CVMS I، %۲۸ در مرحله CVMS II و ۳۰% در مرحله CVMS III قرار گرفتند كه بر اساس آزمون مجذور كاي، اختلاف معني داري وجود نداشت. وضعيت زماني درمان به تفكيك سن و جنس نيز مورد بررسي قرار گرفت؛ نتايج اختلاف آماري معني داري را در بين دو جنس نشان داد (P=0.032).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر آناليز تكامل مهره هاي گردن را در كنار معيارهاي كلينيكي براي تعيين زمان ايده آل درمان ارتوپدي فانكشنال پيشنهاد مي نمايد كه باعث جلوگيري از خستگي بيمار در طول دوره نامطلوب درمان مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است