۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله ارزيابي وضعيت تغذيه با ابزار استاندارد PG-SGA در بيماران مبتلا به سرطان در مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت تغذيه با ابزار استاندارد PG-SGA در بيماران مبتلا به سرطان در مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله سوءتغذيه
مقاله PG ،SGA
مقاله كاهش وزن
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نويس نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدثالث سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: عليزاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصدرايي مرجانه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بيماران مبتلا به سرطان، كاهش وزن ناشي از سوءتغذيه پديده شايعي است كه در روند درمان، پيگيري، ميزان بقاء و كيفيت زندگي اين بيماران موثر است. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سوءتغذيه منجر به كاهش وزن و در جمعيتي از بيماران مراكز تخصصي، وابسته به مركز تحقيقات سرطان در سال ۱۳۸۹ انجام شد.
روش بررسي: در ۴۱۶ بيمار مبتلا به سرطان با استفاده از ابزار استاندارد PG-SGA وضعيت تغذيه، وزن وعلائم باليني بيماران ارزيابي شده و فراواني هر يك ازعوامل مرتبط با سوءتغذيه بررسي و توسط آزمونهاي همبستگي وANOVA ، نوع ارتباط و ميزان تاثير آنها در بيماران تعيين شد.
يافته ها: شيوع سوء تغذيه متوسط و شديد در بيماران مبتلا به سرطان ۵۳٫۱% بوده و بيشترين مانع تغذيه مطلوب در آنها افسردگي و بي اشتهايي بود. ۴۴٫۲ درصد بيماران در يك ماه گذشته كاهش وزن متوسط تا شديد داشته و در ۱۶% موارد نيز افزايش وزن داشتند. ميانگين امتياز نهايي از پرسشنامه ۱۰٫۱۱ و بيشترين امتياز ۴۹ بود. ۴۶٫۱ درصد بيماران بيش از ۹ امتياز و نياز به مداخله جدي تغذيه اي و درماني داشتند. بيشترين ميزان اختلالات تغذيه اي در سرطان هاي گوارش و كمترين آن در سرطان پستان بود. ميزان كاهش وزن، علائم باليني، شكايات تغذيه اي و stage بيماري قويترين ارتباط و نوع درمان و نوع سرطان ارتباط ضعيف تري با ايجاد سوء تغذيه داشتند.
نتيجه گيري: سوء تغذيه، كاهش وزن و مشكلات تغذيه در بيماران مبتلا به سرطان در ايران شايع است و مي توان با بومي سازي پرسش نامه PG-SGA و انجام ارزيابي هاي دوره اي، اختلالات تغذيه را در بيماران سرطاني به موقع شناسايي كرده و در روند درمان و پيگيري بيمار با تعيين اولويت هاي درماني و مراقبتي تغذيه مداخلات سودمندي را به كار برد.

© حقوق سایت محفوظ است