۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله ارزيابي هيدروژئوشيميايي پساب هاي كارخانه زغال شويي وطني براي مصارف كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي هيدروژئوشيميايي پساب هاي كارخانه زغال شويي وطني براي مصارف كشاورزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروژئوشيميايي
مقاله پساب كارخانه زغال شويي
مقاله مصارف كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي كريق مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رقيمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانيان غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از پساب هاي معدني و صنعتي مي تواند در تامين بخشي از آب مورد نياز كشاورزي مفيد باشد. اما براي استفاده از پساب ها همواره بايد نظارت دقيقي روي كيفيت آن ها صورت گيرد. به منظور شناخت كيفيت و قابليت استفاده از پساب هاي كارخانه زغال شويي وطني براي آبياري، نمونه برداري از حوضچه ها و آب زيرزميني در زمستان ۱۳۸۷ انجام شد. بر اساس رخساره هيدروژئوشيميايي، نمودار پايپر تيپ پساب هاي مورد مطالعه و آب زيرزميني به ترتيب از نوعCa-SO4   Ca-HCO3 واست. نسبت جذبي سديم (SAR) (رده S1)، درصد سديم، خطر منيزيم و خطر كلريدي به ترتيب كم تر از ۱۰، ۶۰، ۵۰ و ۲۰ درصد هستند. كربنات سديم اضافي (RSC) با كم تر از ۱٫۲۵ ميلي اكي والان بر ليتر و نسبت كلي كم تر از يك براي نمونه هاي مورد مطالعه نشانگر كيفيت قابل قبول آن ها براي اهداف كشاورزي است. پساب هاي مورد مطالعه بر اساس نمودار آزمايشگاه شوري آمريكا در محدودهC3S1  قرار دارند كه نسبت به آب زيرزميني (چاه) (C2S1) داراي شوري بالايي هستند. پساب هاي مورد مطالعه بر روي نمودار ويلكاكس از نظر كيفيت شيميايي در محدوه قابل قبولي براي آبياري قرار مي گيرند. مدل گيبز نشان دهنده منشا سنگي براي آنيون ها و كاتيون هاي موجود در آب هاي مورد مطالعه مي باشد. شاخص كلروآلكالن مثبت آب ها، بيانگر تبادل سديم و پتاسيم آب با كلسيم و منيزيم زغال سنگ و باطله هاي زغالي است. تمامي نمونه ها داراي شاخص تراوايي (PI) قابل قبولي براي آبياري هستند.

© حقوق سایت محفوظ است