۱۳۹۵-۰۳-۲۶

مقاله ارزيابي نظريه اقتضايي در بررسي اثرات بکارگيري فناوري اطلاعات در سازمان با استفاده از ديدگاه هاي تناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش هاي مديريت بازرگاني از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نظريه اقتضايي در بررسي اثرات بکارگيري فناوري اطلاعات در سازمان با استفاده از ديدگاه هاي تناسب
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم تناسب
مقاله نظريه اقتضايي
مقاله فن آوري اطلاعات
مقاله ديدگاه انطباق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميه رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش متداول در بررسي اثرات به کارگيري فن آوري اطلاعات، استفاده از رگرسيون و همبستگي است. در اين مطالعه، نتايج يک تحقيق ميداني مبتني بر اطلاعات ۲۱۳ شرکت ايراني در خصوص ارزيابي اثرات فن آوري اطلاعات با استفاده از سه ديدگاه تناسب و روش آماري مربوط به آنها توضيح داده شده است. به کارگيري سه روش مختلف به طور هم زمان علاوه بر فراهم ساختن يک ديدگاه نسبتا جامع در ارزيابي اثرات فن آوري اطلاعات بر سازمان و عملکرد آن، امکان مقايسه روش هاي مختلف تناسب را نيز فراهم مي سازد. نتايج اين تحقيق مي تواند در بسط تئوري و روش شناختي ادبيات در حال تکامل تئوري اقتضايي، نظريه اي که مبناي اصلي آن بر اين اعتقاد استوار است که اثربخشي يک سازمان به ميزان تناسب بين طراحي سازمان و زمينه هايي که سازمان با آن روبرو است متکي است، و تئوري هاي مربوط به اثرات فن آوري اطلاعات، نقش موثري ايفا نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است