۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارزيابي نشا كاري پنبه در اراضي شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۷۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نشا كاري پنبه در اراضي شور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اراضي شور
مقاله پنبه
مقاله نشاكاري
مقاله آرايش كاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي سروستاني زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: كردي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: بانياني عباداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف استفاده بهينه از اراضي شور و نيز امکان نشاکاري پنبه با استفاده از گلدان هاي کاغذي در اراضي شور منطقه ورامين اجرا گرديد. طرح آزمايشي مورد استفاده، به صورت کرت هاي دوبار خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار بود. عامل اصلي، تاريخ نشاکاري داراي دو سطح (متداول يا ۳۰ ارديبهشت، ديرهنگام يا ۲۰ خرداد)، عامل فرعي آرايش کاشت داراي دو سطح (مستطيلي يا يک رديفي روي پشته و زيگزاگ يا دو رديفي در اطراف پشته) و عامل فرعي فرعي سن نشا شامل چهار سطح (کشت مستقيم بذر، نشاهاي کوتيلودني، دو و چهار برگي يا به ترتيب نشاهاي ۰، ۱۰،۳۰  و ۴۰ روزه) بودند. نتايج نشان داد که تاخير در نشاکاري اثر نامطلوبي بر عملکرد، زودرسي، وزن دانه، تعداد غوزه و شاخه رويشي داشت. آرايش کاشت زيگزاگ در مقايسه با آرايش کاشت مستطيلي، از عملکرد، تعداد بوته استقراريافته، تعداد غوزه و شاخه رويشي بيشتري برخوردار بود و براي اراضي شور مناسب شناخته شد. نشاکاري در مقايسه با کشت مستقيم بذر تاثير قابل ملاحظه اي بر عملکرد پنبه نداشت. در بين اجزا عملکرد، تعداد بوته استقرار يافته، به شدت تحت تاثير روش نشا کاري قرار گرفت و با افزايش سن نشا کاهش يافت. همچنين مشاهده شد که نشاکاري به طور قابل توجهي ريشه اصلي را منشعب نمود. استفاده از نشاکاري پنبه در کشت دير هنگام، براي زودرسي محصول مناسب تر تشخيص داده شد.

© حقوق سایت محفوظ است