۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در رشد فناوري از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال فناوري و تعيين بهترين روش انتقال فناوري با مدل AHP؛ مطالعه موردي صنايع آذرآب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله انتقال فناوري
مقاله فرآيند انتقال فناوري
مقاله AHP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات صنايع کشورهاي در حال توسعه عدم اثربخشي فناوري انتقال يافته وارداتي است که مهمترين عامل اين امر عدم طي کامل فازهاي انتقال فناوري و يا عدم استفاده از روش انتقال فناوري مناسب مي باشد. امروزه در شرکت ها و کشورهاي در حال توسعه به جهت کمتر نمودن فاصله خود با کشورهاي توسعه يافته در زمينه نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي، متوسل به روش هاي گوناگوني مي شوند. يکي از مهمترين آنها انتقال فناوري هاي جديد است که از آن طريق توانسته اند تا حدي فاصله خود را با توجه به شتاب کشورهاي صنعتي کمتر نمايند. انتقال فناوري با روش هاي مختلف امکان پذير است که با توجه به موقعيت انتقال دهنده فناوري و انتقال گيرنده فناوري مشخص مي شود. اما اين روش عليرغم داشتن فرصت هاي بالقوه و آشکار داراي تهديدات ضمني است که اگر فناوري به درستي انتخاب نشود و از مسير صحيح، انتقال نيابد منجر به خسارت هاي جبران ناپذيري خواهد شد. فرآيند انتقال فناوري شامل ۶ فاز عمده مي باشد که در صورت طي موفقيت آميز کليه اين فازها تجاري سازي فناوري انتقال يافته ميسر مي گردد. اين ۶ فاز اصلي عبارتند از: گزينش و اکتساب، انطباق فناوري وارداتي، جذب فناوري وارداتي، کاربرد فناوري انتقالي، توسعه و بهبود فناوري وارداتي، اشاعه (انتشار) فناوري. از آنجا که شرکت «آذرآب» از بزرگترين و مهمترين شرکت هاي درگير در امر انتقال فناوري در کشور مي باشد، در اين پژوهش در پي آن هستيم که ميزان موفقيت پروژه هاي انتقال فناوري صنايع آذرآب را مورد بررسي قرار داده و در نهايت روش هاي مناسب انتقال فناوري براي اين شرکت را به ترتيب الويت بوسيله مدل AHP  مشخص نماييم.

© حقوق سایت محفوظ است