۱۳۹۵-۰۵-۰۶

مقاله ارزيابي مديريت تلفيقي کنترل علف هاي هرز ذرت دانه اي با تکيه بر کاهش دز مصرف علف کش هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مديريت تلفيقي کنترل علف هاي هرز ذرت دانه اي با تکيه بر کاهش دز مصرف علف کش هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي مختلف کاشت
مقاله دز مصرفي
مقاله ذرت
مقاله فورام سولفورون
مقاله نيکوسولفورون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي ماوي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته نيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي مديريت تلفيقي علف هاي هرز بر کنترل علف هاي هرز و کاهش مصرف علف کش هاي ذرت دانه اي، آزمايشي در سال ۱۳۸۹ در شهرستان قزوين به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار طراحي و اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل الگوهاي مختلف کاشت در سه سطح شامل کاشت تک رديفه، کاشت دو رديفه مربعي و کاشت دو رديفه زيگزاگي و استفاده از علف کش در دو سطح شامل علف کش هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون و دز مصرف علف کش ها در چهار سطح شامل ۱، ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ ليتر در هکتار بود. نتايج اين بررسي نشان داد که در بين الگوهاي مختلف کاشت، کاشت زيگزاگي از بيشترين کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در تمام مراحل نمونه برداري برخوردار بود. علف کش فورام سولفورون نيز بهتر از علف کش نيکوسولفورون توانست علف هاي هرز را کنترل کند. در بين دزهاي مصرف علف کش نيز با افزايش دز مصرفي درصد کنترل علف هاي هرز نيز افزايش يافت و استفاده از دز ۲٫۵ ليتر در هکتار بيشترين کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز را دارا بود و در گروه آماري جداگانه اي نيز قرار گرفت، کمترين ميزان کنترل علف هاي هرز نيز از تيمار ۱ ليتر در هکتار به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است