۱۳۹۵-۰۳-۱۵

مقاله ارزيابي كيفي آزمايشگاهي واكسن هاي امولسيون روغني تحت تيپ H9N2 آنفلوانزاي پرندگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۹۵ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفي آزمايشگاهي واكسن هاي امولسيون روغني تحت تيپ H9N2 آنفلوانزاي پرندگان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واكسن هاي آنفلوانزا
مقاله واكسن هاي امولسيون روغني
مقاله ارزيابي در آزمايشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي ذوالفقار
جناب آقای / سرکار خانم: طايفي نصرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيوفي خوجين اميربابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير استفاده از واكسيناسيون براي كنترل ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان بخصوص ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان با بيماريزايي ملايم در حال افزايش است، لذا ارزيابي كيفي آنها با توجه به خصوصيات ويروس عامل بيماري از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مطالعه جهت ارزيابي كيفي واكسن هاي روغني تحت گروه N9H2 آنفلوانزا در آزمايشگاه، توده آنتي ژن از سه واكسن تجاري قابل دسترس آنفلوانزا، توسط روش  Aqueous partitionاستخراج و باز يافت شد، سپس مقدار پروتئين تام استخراج شده و فعاليت هماگلوتيناسيون باز يافت شده از هر واكسن تعيين و با ميزان ايمني زايي آنها در جوجه ها مقايسه شد. نتايج نشان داد فعاليت هماگلوتيناسيون بازيافته و غلظت پروتئين ويروسي استخراج شده از واكسن ها با دزهاي مساوي متفاوت است. همچنين پاسخ سيستم ايمني جوجه ها به واكسن هاي مورد مطالعه همانند نتايج قبل متفاوت و هماهنگ با آنها است كه از نظر آناليز آماري نيز اختلاف معني داري بين آنها وجود دارد. با توجه به نتايج به نظر مي رسد دليل عمده كيفيت پايين دو واكسن از سه واكسن مورد مطالعه غلظت پايين پروتئين هاي ويروسي در آنها است.

© حقوق سایت محفوظ است