۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله ارزيابي كيفيت منابع آب هاي زير زميني دشت رودآب سبزوار براي آبياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقيقات منابع طبيعي تجديد شونده از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفيت منابع آب هاي زير زميني دشت رودآب سبزوار براي آبياري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب هاي زيرزميني
مقاله طبقه بندي ويلکوکس
مقاله آبياري قطره اي
مقاله آبياري باراني
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علمدارلو اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: برآبادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي كيفي آب هاي زيرزميني به منظور استفاده در صنعت كشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از اين مطالعه ارزيابي كيفيت آب هاي زير زميني مورد استفاده در آبياري منطقه روداب شهرستان سبزوار مي باشد. دشت روداب شهرستان سبزوار با وسعتي نزديک به ۳۹۲ کيلومتر مربع در استان خراسان رضوي قرار دارد. اکثر برداشت ها از آب زيرزميني در اين منطقه براي تامين آب کشاورزي مي باشد. در اين مطالعه سعي بر اين است کيفيت آب هاي زيرزميني منطقه و امکان استفاده از اين آب ها در سيستم آبياري قطره اي و باراني با کمک جداول معتبر با استفاده از GIS پهنه بندي گردد. نتايج پهنه بندي کيفيت آب ها در بخش کشاورزي بر اساس طبقه بندي ويلکوکس نشان داد آب هاي زيرزميني منطقه در دو گروه آب هاي متوسط (۵۴ درصد) و آب هاي نامناسب (۴۶ درصد) قرار مي گيرند. همچنين ۳۹ درصد آب هاي زيرزميني منطقه تاثير چنداني از نظر نفوذپذيري خاک ندارند ولي از نظر EC (معادل ۶۰ درصد) و TDS (معادل ۵۶ درصد)، آب هاي زيرزميني منطقه محدوديت شديدي براي استفاده در آبياري دارند. همچنين نتايج پهنه بندي منطقه مربوط به امکان استفاده از آبياري قطره اي و باراني نشان داد که در صورت اجراي سيستم هاي آبياري قطره اي از منظر اسيديته، کلر و کل مواد جامد محلول به ترتيب ۲۳، ۸۶ و ۵۳ درصد مساحت منطقه داراي مقادير غيرمجاز بوده و در صورت اجراي سيستم آبياري باراني کل مساحت منطقه از لحاظ اسيديته داراي مقادير مجاز و از لحاظ غلظت سديم و کلر داراي مقادير غيرمجاز خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است