۱۳۹۶-۰۷-۰۶

مقاله ارزيابي كاربرد معادله هاي برآورد بار رسوبي در رودخانه هاي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كاربرد معادله هاي برآورد بار رسوبي در رودخانه هاي خوزستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه
مقاله نسبت بار رسوب
مقاله دبي رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمشي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پوده ترابي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي انتخاب مناسب ترين معادله برآورد رسوب نياز به ارزيابي واسنجي آنها براي رودخانه مورد نظر مي باشد. در اين پژوهش ارزيابي معادله هاي برآورد بار رسوب در ايستگاه هاي اهواز از رودخانه کارون، با مداژ از رودخانه دز، پاي پل از رودخانه کرخه، و چم نظام از رودخانه مارون بررسي گرديد افزون بر معادله هايي که اخيرا ارائه شده، رايج ترين معادله هاي موجود در اين پژوهش به کار رفت، که عبارتند از مير- پيتر و مولر، انيشتين، بگنولد، انگلاند و هانسن، توفالتي، ايکرز و وايت، ياننگ، وان ريجن، وايف، ساماگا و همکاران، بگ و فاضل. به منظور محاسبه سريع دبي رسوب، از روش هاي فوق يک مدل کامپيوتري تهيه گرديد. در مرحله بعد، ۴۹۰ دوره داده اندازه گيري شده از اين ايستگاه ها گردآوري شد. به دليل هم زمان نبودن داده هاي دانه بندي بستر با داده هاي شرايط جريان در برخي از موارد، اين داده ها با دبي که به صورت روزانه موجود بود، ارتباط داده شد روابطي بين دانه بندي بستر و دبي به دست آمد.
نتايج نشان مي دهد که به طور کلي معادله هايي که مبتني بر انرژي تبادلي جريان مي باشند، با اصلاحاتي براي رودخانه هاي خوزستان مناسب ترند. از اين معادلات، روش انگلاند و هانسن، جز براي ايستگاه چم نظام، در ايستگاه هاي ديگر تخمين هاي نسبتا خوبي داشته است. ميانگين نسبت بار رسوبي اين روش براي رودخانه کارون ۱٫۴۱، براي رودخانه کرخه ۲٫۰۷ و براي رودخانه دز ۱٫۸۵ است. هم چنين، انحراف از معيار نسبت مذکور براي اين روش، در مقايسه با روش هاي ديگر، مقادير بسيار کمتري مي باشد. روش بگ نيز با کاربرد ضريب ۰٫۱، جز براي ايستگاه چم نظام، در سه ايستگاه ديگر برآوردهاي مناسبي داشته است. اين روش نيز نتايجي مشابه روش انگلاند و هانسن داشته، و داراي ميانگين نسبت بار رسوبي ۱٫۳۲ براي رودخانه دز، ۰٫۹۱ براي رودخانه کرخه و ۰٫۷۳ براي رودخانه کارون مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است