۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله ارزيابي كارايي استفاده از رسوبات سد وشمگير در توليد مصالح ساختماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كارايي استفاده از رسوبات سد وشمگير در توليد مصالح ساختماني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد وشمگير
مقاله خصوصيات كاني شناسي
مقاله فيزيكي
مقاله شيميايي
مقاله رسوبات
مقاله آجر
مقاله سفال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلمايي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انباشت مواد رسوبي در پشت سدها يکي از معضلات بزرگ براي تمامي سدها است. سد وشمگير نيز بطور جدي از شروع آبگيري با اين معضل مواجه بوده است، بطوريکه اکنون با گذشت حدود سه دهه از شروع بهره برداري از آن، بخش اعظم گنجايش مفيد سد از بين رفته است. مسايل مهم و حياتي کشور مانند آبخيزداري، محيط زيست، و امور مربوط به گسترش منابع آب، تخليه ي رسوبات سدهاي مخزني را داراي اهميت بسيار مي کند. بررسي منشا، مقدار، محل، تخليه، و کاربردهاي صنعتي و کشاورزي رسوبات پشت سد وشمگير، و همچنين مصالح ساخته شده از آنها به کمک نتايج فعاليت ها و پژوهش هاي انجام شده در زمينه ي شناخت خصوصيات کاني شناسي، فيزيکي، و شيميايي رسوبات انجام مي شود. با تخليه ي رسوبات پشت سدها، ضمن کاهش حجم رسوبات و افزايش حجم مفيد سد، ماده ي اوليه ي لازم براي توليد مصنوعاتي مثل آجر، سفال، کاشي و سراميک را فراهم مي کند. امکان استفاده از رسوبات به عنوان ماده ي خام براي مصنوعات ساختماني به کمک آزمايش هاي کاني شناسي، فيزيکي و شيميايي روي رسوبات به دست آمده از مخزن سد وشمگير بررسي شد. در آزمايش هاي فيزيکي، چگالي ذرات، دانه بندي ذرات و حدود اتربرگ تعيين شد. در آزمايش هاي شيميايي، ضمن آناليز نمونه ها، درصد کربنات، نمک، مواد آلي، افت سرخ شدن نمونه ها ارزيابي گرديد و در نهايت نمونه هاي خشت که با روش هاي سنتي و فشاري ساخته شده بود تحت آزمايش هاي فشاري، خمشي و جذب آب قرار گرفت. نتايج با استانداردهاي ۱۱۶۲ ايران و DIN 1230 و DIN 51070 آلمان مقايسه گرديد و استفاده از اين رسوبات به عنوان مواد خام مصنوعات ساختماني تاييد شد.

© حقوق سایت محفوظ است