۱۳۹۵-۰۵-۰۷

مقاله ارزيابي فراکتالي از روش پيش پردازش موجکي گروه هاي زماني جريان رود «مطالعه موردي رود قره آقاج در استان فارس» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فراکتالي از روش پيش پردازش موجکي گروه هاي زماني جريان رود «مطالعه موردي رود قره آقاج در استان فارس»
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل موجکي
مقاله ارزيابي فراکتالي
مقاله قابليت پيش بيني شدن
مقاله شبيه شبکه عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بيدختي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده رو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، از روش تحليل موجکي براي پيش پردازش سري هاي زماني جريان رود استفاده شده است. با استفاده از تبديلات پيوسته و گسسته موجکي نشانه مورد مطالعه که همان گروه زماني جريان رود قره آغاج در چند ايستگاه مورد مطالعه مي باشد، به نشانه هاي تقريب و جزييات تجزيه مي گردند. نشانه تقريب نشان دهنده روند پايه جريان و نشانه اختلال در واقع نماينده بي نظمي ها، تغييرات و جهش هاي سريع در گروه زماني مي باشند. با کاربرد تحليل فراکتال ضريب H هريک از نشانه هاي نامبرده در ايستگاه هاي مختلف به دست آمده و از آن طريق ضريب همبستگي و درجه پايايي گروه هاي زماني جريان رود قبل و بعد از پيش پردازش موجکي، برآورد گرديده است. کارمايه متوسط نشانه نيز از روش تحليل طيفي در هر حالت محاسبه گرديده است. با بررسي ضرايب همبستگي و کارمايه متوسط نشانه، مشخص است که گروه هاي زماني پس از حذف اختلالات داراي همبستگي بالاتري مي باشند که از افزايش حافظه گروه حکايت مي کنند، در عين حال، کارمايه متوسط نشانه نيز پس از حذف اختلالات بطور معني داري کاهش مي يابد، به گونه اي که مي توان عنوان کرد که بيش از نيمي از کارمايه نشانه مربوط به اختلالات و بي نظمي هاي موجود در گروه زماني مي باشد. در مرحله پيش بيني، گروه هاي زماني جريان که به وسيله تحليل موجکي پيش پردازش شده اند و همچنين گروه هاي غير پردازش شده به وسيله شبيه شبکه عصبي مصنوعي از نوع پرسپترون چند لايه پيش خوران با الگوريتم آموزش Levenberg-Marquardt پيش بيني شده اند. نتايج حاصل از افزايش قابل توجه در دقت پيش بيني جواب هاي شبيه شبکه عصبي در صورت استفاده ازروش هاي تحليلي موجکي درمورد گروه هاي زماني جريان رود دلالت مي کنند. نتايج همچنين حاکي از آنند که روش تبديلات گسسته موجکي در مقايسه با روش تبديلات پيوسته از کارايي بالاتري برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است