۱۳۹۵-۰۵-۱۳

مقاله ارزيابي عوامل کليدي موفقيت سيستم مديريت دانش خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در دانش حسابداري و حسابرسي مديريت از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل کليدي موفقيت سيستم مديريت دانش خدمات
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم مديريت دانش خدمات
مقاله ITIL
مقاله عوامل کليدي موفقيت سيستم مديريت دانش خدمات
مقاله مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي اشلقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادران هزاوه سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم مديريت دانش خدمات بر مبناي چارچوب ITIL، سيستمي است که به شناسايي منابع ارزشمند داخلي و خارجي دانش، طراحي سيستماتيک فرايندهاي استخراج، مستندسازي و فرايند دانش، درج دانش جديد به طور خودکار، تقويت مستمر دانش و حذف دانش منسوخ مي پردازد و طي فرايند انتقال دانش، آن ها را به ساير بخش هاي سازمان منتقل مي کند. دو نوع، عوامل انساني (فرهنگ، انگيزش، سهولت کاربري، آموزش و سبک مديريت) و عوامل سازماني (بلوغ سازماني، استراتژي، ساختار سازماني، منابع، محدوديت ها و ارزيابي) بر استقرار موفق سيستم مديريت دانش خدمات موثرند. براي پيش بيني ميزان اهميت هر شاخص در موفقيت پياده سازي مديريت دانش خدمات و ارزيابي و مقايسه اين شاخص ها با يکديگر، از منطق فازي براي تحليل داده ها استفاده گرديد. در نتيجه اين تحليل مشخص شد که تاثير عوامل انساني و سازماني بر پياده سازي موفق سيستم مديريت دانش خدمات بر مبناي استاندارد ITIL يکسان است.

© حقوق سایت محفوظ است