۱۳۹۵-۰۵-۰۷

مقاله ارزيابي عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پيش بيني تقاضاي آن: روش داده هاي تابلويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۸ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پيش بيني تقاضاي آن: روش داده هاي تابلويي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي آب
مقاله تابع مطلوبيت استون- گري
مقاله داده هاي تابلويي
مقاله اثرات تصادفي
مقاله پيش بيني
مقاله نيشابور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند افزايشي تقاضا براي آب در همه مناطق جهان مساله اي اجتناب ناپذير است. با توجه به رشد جمعيت، گسترش صنعت، بالارفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه منابع تجديد شونده مانند آب، رو به كاهش است. دراين تحقيق تقاضاي آب از تابع مطلوبيت استون- گري استخراج و با استفاده از روش اقتصاد سنجي مدل اثرات تصادفي برآورد شد. داده ها به صورت تابلويي و سالانه بوده و مربوط به ۲۶۶ خانوار شهر نيشابور طي دوره زماني ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ بود. با استفاده از متغيرهاي قيمت متوسط، درآمد سرانه، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي و متوسط درجه حرارت هوا، تابع تقاضاي آب شرب خانوار برآورد شد. نتايج نشان داد كه كشش قيمتی ۰٫۱۵-، كشش درآمدی ۰٫۱۵ و كشش متقاطع ۰٫۰۰۰۲۵- است. بررسي ها در مجموع، كم كشش بودن تقاضاي آب خانوار نسبت به درآمد و قيمت و نيز مكمل بودن آب با ساير كالاها را تاييد نمود. به علاوه متوسط دماي هوا در مدل برآورد شده معني دار نبود. به منظور پيش بيني مصرف آب، سه سناريو مورد استفاده قرار گرفت. نتايج بيانگر آن بود كه اگر قيمت آب براي سالهاي آينده افزايش نيابد، با افزايش درآمد سرانه، مصرف سرانه آب خانوار افزايش مي يابد. اما در صورت افزايش تعرفه ها در سالهاي آينده، مصرف سرانه آب خانوار در شبانه روز كاهش خواهد يافت.

© حقوق سایت محفوظ است