۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي علت كشيدن دندان در مراجعه ‌كنندگان به بخش جراحي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۸۶ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي علت كشيدن دندان در مراجعه ‌كنندگان به بخش جراحي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشيدن دندان
مقاله پوسيدگي
مقاله بيماريهاي پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: كشيدن دندان هميشه به عنوان آخرين راه درمان در دندانپزشكي انتخاب مي شود. امروزه با توجه به پيشرفتهاي چشمگير در زمينه درمانهاي دندانپزشكي، حفظ دندانهاي دايمي تا سنين كهنسالي امري رايج است. با اين همه در بيشتر كشورهاي فقير (از نظر اقتصادي) يا در كشورهايي كه مردم تحت پوشش بيمه هاي درماني نيستند، آمار بالاي كشيدن دندان بخصوص دندانهايي كه قابل درمان هستند، موجب تاسف است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين علت كشيدن دندان در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال ۱۳۷۹ انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر روي ۳۲۰ بيمار كه به منظور كشيدن دندان به بخش جراحي دهان، فك و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه كرده بودند، انجام گرديد. اطلاعات عمومي بيمار، وضعيت بهداشت دهان، محل دندان و علت كشيدن آن در پرسشنامه اي جمع آوري شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماري Chi-Square تحليل گرديد.
يافته ها: بين علت كشيدن دندان در دو جنس اختلاف معني داري از نظر آماري وجود نداشت. شايعترين علت كشيدن دندان پوسيدگي (۵۰%)، بيماريهاي پريودنتال (۶/۱۶%)، مشكلات پروتز، درخواست بيمار و دلايل ديگر (۴/۳۳%) بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر، پيشنهاد مي شود اين بررسي در سطح جامعه نيز انجام شود و در صورت حصول همين نتايج، اقدامات كافي براي پيشگيري از پوسيدگي و مشكلات پريودنتال كه در اين تحقيق جزو عوامل اصلي كشيدن دندان بودند، انجام گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است