۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي شاخص CPITN در بيماران همودياليزي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شاخص CPITN در بيماران همودياليزي شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله CPITN
مقاله بيماري پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني شايسته يداله
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: بيماران همودياليز در طول مدت درمان در معرض ابتلا به بيماريهاي پريودنتال مي باشند و در اين زمينه هيچ گونه اطلاعاتي در مورد نيازهاي درماني پريودنتال اين بيماران وجود ندارد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان نيازهاي درماني پريودنتال بيماران همودياليزي شهر تهران به منظور ارايه به دست اندركاران و مسولين بهداشت و سلامت بيماران خاص انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي ۷۵ بيمار به وسيله نمونه گيري چند مرحله اي متناسب با حجم بيماران دياليزي شهر تهران و با استفاده از شاخص CPITN انتخاب شدند. پس از ارايه آموزشهاي لازم و جلب همكاري بيماران، از ميان آنها افراد واجد شرايط فوق انتخاب شدند و براي آنها پرسشنامه اي كه به اين منظور تهيه شده بود، تكميل گرديد و با استفاده از وسايل حفاظت شخصي، شاخص CPITN با پروب مخصوص WHO در بيماران مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس كدهاي صفر تا چهار تعيين شد.
يافته ها: در افراد مورد مطالعه، ميزان نسبي سلامت لثه (كد صفر) ۶/۱۰%، خونريزي متعاقب پروب كردن (كد ۱) ۱۲%، جرم دنداني (كد۲) ۴/۲۱%، پاكت كم عمق (كد ۳) ۳۲% و پاكت عميق (كد ۴) ۲۴% بود؛ همچنين مشخص شد كه ۴/۸۹% از افراد نياز به آموزش بهداشت و ۴/۷۷% نياز به جرمگيري و ۲۴% از آنها نيازمند دريافت درمانهاي پيشرفته بودند و فقط ۶/۱۰% از افراد نيازي به درمان نداشتند.
نتيجه گيري: در بررسيهاي انجام شده بين وضعيت پريودنتال و عواملي نظير سن، جنس، مدت دياليز و ميزان تحصيلات رابطه معني داري مشاهده نشد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است