۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله ارزيابي سريع ارايه خدمات بهداشت روان به بازماندگان زلزله دي ماه ۱۳۸۲ بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سريع ارايه خدمات بهداشت روان به بازماندگان زلزله دي ماه ۱۳۸۲ بم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمك رساني
مقاله زمين لرزه
مقاله ارايه خدمات بهداشتي رواني
مقاله بلاياي طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره فروزان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني فرح السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مولا اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلاياي طبيعي سالانه عامل کشته شدن ميليون ها نفر و باعث ايجاد ناتواني و خسارتهاي مالي در سراسر جهان مي شود. پراهميت ترين موضوع براي سيستم ارايه خدمات بهداشتي در بروز بلاياي طبيعي کاهش ميزان مرگ و مير و بيماري ناشي از آن است. در حالي که چنين وقايعي مي تواند از علل عمده فشارهاي روحي براي نجات يافتگان بوده و موجب بروز عوارض رواني جدي و ماندگار گردد. هدف اين مطالعه بررسي عملکرد کمک رسانان در ارايه خدمات بهداشت رواني براي نجات يافتگان زلزله بم در ۴ مرحله: “عمليات نجات – خدمات امداد – نقل و انتقال نجات يافتگان و درمان آنان) در طي دو هفته بعد از بروز زلزله مي باشد.
مطالعه به روش توصيفي – مقطعي و در ۴ گروه از افراد نجات يافته انجام شد. گروه اول افراد سالم برزگتر از ۱۵ سال و گروه دوم نجات يافتگان سالم کوچکتر از ۱۵ سال که پس از زلزله در شهر بم زندگي مي کردند. گروه سوم نجات يافتگان مجروح که به بيمارستان هاي کرمان و تهران منتقل شده بودند و آخرين گروه خويشاونداني که همراه مجروحين بوده اند در طي دو هفته پس از بروز زلزله پرسشنامه اي که شامل اطلاعات دموگرافيکي، عملکرد گروههاي نجات و ارايه دهندگان خدمات اورژانس، همچنين اطلاع رساني به بازماندگان در مورد وضعيت خويشاوندانشان و ابراز دلداري براي نجات يافتگان و ارايه خدمات بهداشت رواني بود براي هر يک از گروهها تکميل گرديد.
در تمامي گروهها بيش از ۸۵% موارد که احتياج به نجات داشته اند توسط خويشاوندانشان نجات يافتند و گروههاي نجات هلال احمر و ديگر سازمان هاي دولتي در اين ميان فقط ۵% عمليات نجات را بر عهده داشته اند. فقط ۲۵% کساني که احتياج به نجات از زير آوار داشتند در اولين ساعت پس از بروز زمين لرزه نجات يافته اند. همچنين فقط ۴۰% از آسيب ديدگان توسط خدمت دهندگان دلداري داده شده اند. تقريبا ۶۵% از نمونه ها از خويشاوندانشان اطلاعات کافي داشتند. ۴۰% توسط افراد امداد رسان از گريه کردن منع شده اند. ۳۰% موارد بيان داشتند که افراد معتادي را مي شناسند که به آنها مواد جايگزين داده شده است.۳۰% کودکان در طي دو هفته پس از بروز زلزله بازي کرده بودند و ۴۲% آنها وسيله بازي در اختيار داشتند.
با توجه به مطالعه در تمامي گروهها موثرترين گروهها در امر کمک رساني خويشاوندان و افراد بومي منطقه بودند بنابراين آموزشهاي عمومي براي سازمان هاي مردمي براي ارايه خدمات لازم در هنگام بروز مصايب طبيعي به خصوص مناطقي که مستعد بروز زلزله ميباشد. براي کاهش ميران تلفات موثر مي باشند. با توجه به اين مطالعه گروههاي نجات به آموزشهايي در زمينه بهداشت روان نيازمند بوده و مطالب مهم در اين مورد عبارتند از: استفاده از تکنيک هاي مشاوره ايي، آماده سازي اطلاعات لازم براي بازماندگان و تکنيکهاي مديريت استرس.

© حقوق سایت محفوظ است