۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله ارزيابي سازه اي آزاد راه تهران – قم با استفاده از دستگاه افت و خيز سنج ضربه اي (FWD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۸۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سازه اي آزاد راه تهران – قم با استفاده از دستگاه افت و خيز سنج ضربه اي (FWD)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه FWD
مقاله ارزيابي سازه اي
مقاله محاسبه معكوس
مقاله ضخامت روكش
مقاله عمر روسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي امير
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مرتضوي شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين ضرايب ارتجاعي لايه هاي مختلف رو سازي هاي راه و فرودگاه، ابزار مناسبي براي تعيين توان باربري آنها است. در اين تحقيق با استفاده از دستگاه افت و خيز سنج ضربه اي بر روي مقاطع متعددي از مسير سواره رو عربي آزاد راه تهران – قم، آزمايش افت و خيز ضربه اي انجام شد. آزمايشها بر روي مقاطعي با وضع موجود و مقاطعي از آزاد راه-  که با روش بازيافت سرد تقويت شده بودند – انجام شد. افت و خيزهاي جسم راه – که ناشي از سقوط وزنه دستگاه FWD بر روي سطح راه است – توسط کامپيوتر دستگاه ثبت مي شد. سپس با اخذ اطلاعات مربوط به مصالح راه و انجام محاسبات معکوس، ضريب ارتجاعي لايه هاي مختلف روسازي تعيين شد. با داشتن اين پارامتر و استفاده از روشهاي طرح روسازي، مي توان عمر باقي مانده و ضخامت روکش مورد نياز را تعيين کرد.
محاسبات فوق به دو روش يکي با به کارگيري روش محاسبه معکوس و ديگري با استفاده از نرم افزار کامپيوتري KENLAYER انجام و طرح روکش بر اساس روش آشتو و با اطلاعات حاصل از اين دو روش انجام شد. بررسي نتايج محاسبات با دو روش فوق نشان داد که توافق قابل قبولي بين آنها وجود ندارد و ضخامتهاي حاصل از هر يک از روشها تفاوت قابل توجهي با هم دارند. مقايسه نتايج حاصل با کارهاي قبلي محققان حاکي از آن است که روش دوم نتايج نزديکتري به واقعيت دارد و شايد بتوان آن را با اطمينان بيشتري به کار برد.

© حقوق سایت محفوظ است