۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله ارزيابي روش هاي تحليل بارش هاي کوتاه مدت (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك شهركرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم و مهندسي آب از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش هاي تحليل بارش هاي کوتاه مدت (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك شهركرد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارندگي کوتاه مدت
مقاله شدت- مدت
مقاله استان چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي بروجني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عماد كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي نافچي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد حداکثر دبي جريان هاي سطحي ناشي از رواناب براي حوزه هاي آبريز فاقد داده هاي طولاني مدت هيدرومتري، مبتني بر مدل هاي بارش- رواناب است. داده هاي بارش هاي کوتاه مدت از مهمترين اطلاعات مورد نياز در استفاده از اين قبيل مدل هاست. در بسياري از نقاط دنيا و از جمله ايران داده هاي کيفي و کمي ثبت شده مناسبي از بارش هاي کوتاه مدت در اختيار نيست. روش هاي متعددي جهت برآورد بارش هاي کوتاه مدت بر اساس ساير داده هاي باران سنجي از قبيل بارش هاي روزانه و ماهيانه پيشنهاد شده است. در اين تحقيق با استفاده از رگبارهاي ثبت شده در ايستگاه سينوپتيك شهركرد، واقع در استان چهارمحال و بختياري، روابط منطقه اي برآورد بارش هاي کوتاه مدت و روش نسبت بارش هاي کوتاه مدت به حداکثر بارش ۲۴ ساعته مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج نشان داد نسبت هاي استخراج شده از منحني هايSCS  و روابط منطقه اي موجب برآورد دست بالا مي گردند. با توجه به سادگي استفاده از روش نسبت ها، مي توان پس از استخراج نسبت هاي پيشنهادي SCS براي منطقه مورد نظر، از اين روش به عنوان روشي قابل قبول استفاده نمود. همچنين نتايج نشان داد با اعمال ضريب اصلاحي ۰٫۷۱۳۶ در روابط قهرمان آبخضر، مقادير “شدت- مدت- فراواني” رگبارها را براي منطقه شهركرد با خطاي مطلق ۴ درصد بدست آورد. در نهايت يك رابطه لگاريتمي با ضريب تعيين ۰٫۹۸ براي تهيه منحني هاي “شدت-مدت- فراواني” ايستگاه شهركرد ارائه شد.

© حقوق سایت محفوظ است