۱۳۹۵-۰۳-۲۰

مقاله ارزيابي خواص مکانيکي و فيزيکي فيلم هاي خوراکي آلژينات کلسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خواص مکانيکي و فيزيکي فيلم هاي خوراکي آلژينات کلسيم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلژينات کلسيم
مقاله خواص فيزيکي و مکانيکي
مقاله فيلم هاي خوراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برنجي اردستاني سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوريان گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق دو نمونه فيلم با پايه آلژينات سديم تهيه شدند که فرمولاسيون اول شامل ۵ گرم آلژينات سديم، ۴۵ گرم قند دکستروز منوهيدرات، ۲۷۰ ميلي ليتر آب مقطر و فرمولاسيون دوم شامل تمام مواد است و فقط بجاي دکستروز منوهيدرات از مالتودکسترين استفاده شده و مقدار ۲۰ گرم گليسرول هم به آن اضافه شد. حجم هاي ۵۰ ميلي ليتري فيلم ها روي صفحات پوشيده شده با ساران پهن شده و بعد از ۴۸ ساعت در شرايط آزمايشگاه (دماي ۲۳±۲ درجه سانتيگراد و رطوبت ۵۰±۵% ) بصورت لايه نازکي خشک شدند. سپس در محلول ديگري داراي ۲٫۷۴ گرم کلريد کلسيم، ۰٫۹ گرم کربوکسي متيل سلولز و ۴۹ ميلي ليتر آب مقطر بمدت ۳۰ ثانيه غوطه ور شدند. ضخامت فيلم ها با ميکرومتر ديجيتالي تعيين شد و با دستگاه اينستران خواص مکانيکي ارزيابي شدند که بين دو نمونه فرمولاسيون تفاوت معني داري مشاهده نشد. خواص فيزيکي هم ارزيابي شدند که در نفوذپذيري به بخار آب تفاوت معني دار نبود اما در سرعت انتقال اکسيژن فرمولاسيون دوم کاهش معني داري را نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است