۱۳۹۵-۰۳-۰۹

مقاله ارزيابي خلوص راديونو کليدي ساماريم- ۱۵۳ توليد شده از طريق پرتودهي نوتروني ساماريم طبيعي در رآکتور تحقيقاتي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خلوص راديونو کليدي ساماريم- ۱۵۳ توليد شده از طريق پرتودهي نوتروني ساماريم طبيعي در رآکتور تحقيقاتي تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديونوکليد
مقاله ساماريم- ۱۵۳
مقاله خلوص راديونوکليدي
مقاله طيف هاي گاما
مقاله رآکتور تحقيقاتي تهران
مقاله راديوايزوتوپ ها
مقاله پرتودهي
مقاله بيماريهاي استخواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پورپيوندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح كوتاهي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني آراني سيمين دخت
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي ساماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قنادي مراغه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساماريم- ۱۵۳ يکي از راديونو کليدهايي است که در تهيه راديوداروهاي کاهش دهنده دردهاي استخواني ناشي از متاستازهاي سرطاني مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين، آگاهي از انواع و ميزان ناخالصي ها در فرايند توليد اين راديونو کليد از اهميت بسزايي برخوردار است. هدف از اين تحقيق ارزيابي نظري و تجربي ناخالصي هاي توليد شده ۱۵۵Eu, 154Eu) و (۱۵۶Eu در فرايند توليد ۱۵۳Sm از طريق پرتودهي ساماريم طبيعي و مقايسه نتايج آن ها مي باشد. در اين تجربه در واقع از نيمه عمرهاي طولاني تر ناخالصي ها، نسبت به نيمه عمر ۱۵۳Sm بهره جسته شد و طيف هاي گاما در زمان هاي مختلف بعد از پرتودهي ثبت گرديد. بر اين اساس، نتايج نظري و تجربي موافقت خوبي با هم داشته و ارزيابي دقيقي را از انواع و ميزان ناخالصي ها ارايه مي کنند.

© حقوق سایت محفوظ است