۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي تالاب هاي پل دختر به روش پرالونگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي تالاب هاي پل دختر به روش پرالونگ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوتوريسم
مقاله ژئومورفوسايت
مقاله روش پرالونگ
مقاله تالاب
مقاله پل دختر
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بر روي ژئوتوريسم متمرکز است که جايگاه ويژه اي در بخش بازار گردشگري پايدار دارد و از سوي نشنال جئوگرافيک به عنوان نوعي از گردشگري تعريف شده که به حقظ يا تقويت ويژگي هاي جغرافيايي شامل فرهنگ، زيبايي شناسي، ميراث زمين و رفاه ساکنان يک منطقه مي پردازد. يکي از اين جاذبه هاي طبيعي تالاب هاي زيباي پل دختر اين است که به عنوان مکان هاي توريستي ژئومورفولوژيک تعريف مي شوند. اين منطقه از نظر جغرافيايي در ۴۷ درجه و ۴۳ دقيقه طول شرقي و ۳۳ درجه و ۴۷ ثانيه عرض شمالي و در ارتفاع ۶۸۰ متري از سطح دريا واقع شده است. به منظور ارزيابي و رتبه بندي عيار هاي موجود در مکان هاي ژئومورفيکي تالاب هاي پل دختر از روش پرالونگ استفاده شده است. در اين پژوهش، ضمن تحليل کامل اين مکان از لحاظ ارزش هاي علمي، اقتصادي، زيبايي شناختي و فرهنگي، ارتباطي بين توانمندي هاي ژئوتوريستي اين منطقه با يکديگر ايجاد گرديد. به دنبال توصيف اهداف و روش هاي ارزيابي و شناسايي ويژگي هاي تالاب هاي پل دختر، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که ارزش علمي و زيبايي شناسي مکان طرح شده نسبت به ساير معيارها رتبه هاي اول و دوم را کسب نموده، در حالي که ارزش اقتصادي و شدت عيار بهره وري اين مکان پايين ترين امتياز را به خود اختصاص داده است. وجود چنين وضعيتي نشانگر ناشناخته ماندن اين منطقه، عدم هماهنگي بين برنامه ريزان، ضعف مديريتي سازمان هاي ذيربط و ناکافي بودن سطح دانش آنها در زمينه ژئوتوريسم است که همين امر در کند بودن آهنگ توسعه استان موثر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است