۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي تنوع و استعدادهاي كشاورزي ايران به روش پاپاداكيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در پژوهشهاي جغرافيايي از صفحه ۷۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع و استعدادهاي كشاورزي ايران به روش پاپاداكيس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپاداكيس
مقاله بوم شناختي
مقاله طبقه بندي
مقاله اگروكليما
مقاله سختي زمستان
مقاله گرمي تابستان
مقاله آستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شائمي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت دقيق و هم زمان واقعيت هاي اقليمي و پديده هاي اکولوژيکي مستلزم بکارگيري روشي است که از کلي گويي در آن اجتناب شده و بر مبنايي محکم استوار باشد. طبقه بندي اقليمي پاپاداکيس که تاکيد آن بر نقش عوامل بوم شناختي است، با دارا بودن بيش از ۴۴۰ زير گروه اقليمي و عليرغم پيچيدگي خاص خود چنين امتيازي را دارا است.
در اين مقاله ضمن معرفي اجمالي روش پاپاداکيس، داده هاي هواشناسي ۳۸ ايستگاه منتخب در ايران پردازش و با استفاده از روش فوق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. معيارهاي اين روش عبارتند از: سختي زمستان و گرمي تابستان، طول فصل بدون يخبندان، تبخير و تعرّق پتانسيل، بيلان آبي و توزيع فصلي آن. دستاوردها بيانگر آن است که از نظر شرايط دمايي تابستاني ۹۰ درصد از ايستگاهها در طبقه پنبه و ۱۰ درصد در طبقه ذرت قرار دارند. با توجه به شرايط دماي زمستاني، ايستگاههاي مورد بررسي از تنوع بيشتري برخوردارند، به نحوي که ۳۷ درصد در طبقه مرکبات، ۳۴ درصد در طبقه جو، ۲۶ درصد در طبقه گندم و ۳ درصد در طبقه حارّه اي قرار دارند. به طور کلي ايستگاههاي فوق از نظر رژيم حرارتي ۴۰ درصد در گروه جنب حاره اي و ۶۰ درصد داراي رژيم حرارتي برّي و از نظر رژيم رطوبتي در دو گروه مديترانه اي (۵۵ درصد) و بياباني (۴۵ درصد) هستند. شاخص فعلي رطوبت نشان مي دهد که ۴۵ درصد از ايستگاهها فاقد فصل مرطوب مي باشند. نتيجه نهايي بيانگر آن است که کل ايستگاهها در ۷ گروه، ۱۱ نوع و ۲۱ تيپ خرد اقليمي قرار دارند. اين امر مبين تنوع زياد اگروکليمايي ايران و همين طور توانايي بالاي روش پاپاداکيس در نمايش جزئيات و خرده نواحي اقليمي است.

© حقوق سایت محفوظ است