۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارزيابي تغييرات چند عامل بيوشيميايي در مقاومت هفت ژنوتيپ گندم (Triticum aestivum L.) به شته روسي (Diuraphis noxia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات چند عامل بيوشيميايي در مقاومت هفت ژنوتيپ گندم (Triticum aestivum L.) به شته روسي (Diuraphis noxia)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله شته روسي
مقاله فنل
مقاله پرولين
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامل منش محمدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: آساد محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ميزان تغييرات کل فنل آزاد، کل آمينواسيدهاي آزاد، پرولين آزاد و کل پروتئين برگ در واکنش به آلودگي با شته روسي گندم، آزمايشي بر روي هفت ژنوتيپ گندم که داراي درجات مختلف مقاومت به شته روسي بودند، در شيراز در سال ۱۳۷۸ انجام شد. نتايج نشان داد که آلودگي ناشي از شته روسي گندم باعث ايجاد تنش در تمام ژنوتيپ ها گرديد، به طوري که کل فنل آزاد در تمام ژنوتيپ ها بعد از آلودگي افزايش يافت. سطح بالاي مقاومت ژنوتيپ ها با پرولين آزاد تجمع يافته قبل از آلودگي در ارتباط بود .(r=0.87, p<0.01) هم چنين بعد از آلودگي ميزان پرولين آزاد در ژنوتيپ هاي مقاوم با سرعت بيشتري تجمع نمود. نتايج نشان داد که پروتئين کل ژنوتيپ هاي مقاوم نسبت به ژنوتيپ هاي حساس بيشتر مي باشد. از طرفي آلودگي به شته روسي گندم باعث کاهش ميزان پروتئين کل در تمام ژنوتيپ ها گرديد. همچنين نتايج نشان داد که ارزش شاخص سميت (نسبت کل فنل آزاد به کل آمينواسيدهاي آزاد) با مقاومت گياه به شته روسي گندم در ارتباط بوده (r=0.73, p<0.05)، به طوري که ژنوتيپ هاي مقاوم تر از ارزش بالاتري برخوردار بودند.

© حقوق سایت محفوظ است