۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله ارزيابي تغييرات مكاني عناصر غذايي پرمصرف ازت، فسفر و پتاسيم به منظور مديريت مصرف كود در خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات مكاني عناصر غذايي پرمصرف ازت، فسفر و پتاسيم به منظور مديريت مصرف كود در خاك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراكنش مكاني
مقاله روش هاي زمين آماري
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله عناصر غذايي پرمصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سكوتي اسكويي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي شهدا
جناب آقای / سرکار خانم: مسيح آبادي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كودهاي شيميايي يکي از منابع مهم تامين عناصر غذايي گياه بوده و استفاده متعادل از آنها در حصول عملکردهاي بهينه، حفظ نظام اكولوژيكي محيط و تضمين سلامت مصرف كنندگان توليدات كشاورزي نقش اساسي دارند. براي اعمال مديريت كودي صحيح، لازم است تا از ميزان عناصر غذايي خاك كه براي عملكرد بهتر مي تواند در اختيار گياه قرار دهد، اطلاع كاملي داشت. عدم آگاهي از تغييرات خاك در نقاط مختلف و كاربرد يكنواخت كودها، ناگزير به برخي خاك ها كود بيشتر و به برخي ديگر كمتر از حد نياز كود خواهد داد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي تغييرات مكاني عناصر حاصلخيزي خاك شامل ازت، فسفر و پتاسيم، مقايسه روش هاي مختلف زمين آماري در برآورد آنها و تهيه نقشه هاي پراكنش مكاني اين مواد حاصلخيز كننده به منظور مديريت كودي صحيح در دشت اروميه واقع در استان آذربايجان غربي انجام شده است. براي برآورد مقادير اين عناصر در نقاط نمونه برداري نشده، از روش هاي كريگينك، كوكريگينك و ميانگين متحرك وزندار در محيط GIS استفاده شده است. براي مقايسه اين روش ها، از روش ارزيابي تقاطعي با کمک دو پارامتر آماري MAE و MBE استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان داد كه روش كريگينگ با ضريب همبستگي ۰٫۹۹ و نيم تغييرنماي مدل گوسي از دقت بالايي براي برآورد مقادير عناصر حاصلخيزي در نقاط فاقد اطلاعات برخوردار است. خطاي برآورد اين روش براي عناصر مورد بررسي بين۰٫۱۸  تا ۰٫۷۵ و انحراف آن بين -0.12 -0.002 بدست آمده است.

© حقوق سایت محفوظ است