۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارزيابي تحمل به شوري لاين هاي يونجه (Medicago sativa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۲ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به شوري لاين هاي يونجه (Medicago sativa)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله تحمل به شوري
مقاله شوري
مقاله محلول غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده خويي فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يونجه(Medicago sativa)  يکي از گياهان مهم علوفه اي است که به صورت ديم و آبي در کشور کشت مي گردد. يکي از عوامل موثر در کاهش توليد آن شوري منابع آب و خاک مي باشد که با انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل به شوري امکان توليد بيشتر و گسترش کشت اين گياه در شرايط شور کشور فراهم مي گردد، لذا ۴۵ لاين يونجه بومي و وارداتي از نظر تحمل به شوري مورد بررسي قرار گرفتند. آزمايش با استفاده از طرح فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در گلدان هاي حاوي پرلايت در سه تکرار انجام شد. گياهان تا ۴۰ روز پس از جوانه زدن با محلول غذايي هوگلند تغيير يافته آبياري و بعد از آن تيمارهاي شوري شامل ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ميلي مولار نمک در محلول هاي غذايي اعمال و مدت ۶۰ روز ديگر آبياري به همين ترتيب ادامه يافت. پس از اعمال شوري هر ۱۵ روز يکبار نمونه برداري جهت تعيين وزن خشک اندام هوايي، سطح برگ و ارتفاع بوته ها انجام شد. در اثر اعمال شوري سطح برگ، وزن خشک اندام هاي هوايي و ريشه، ارتفاع بوته ها کاهش و نسبت ريشه به اندام هوايي افزايش يافت. بيشترين ميزان همبستگي با وزن خشک اندام هوايي در شرايط شور را به ترتيب صفات وزن خشک ساقه(R2=0.98) ، وزن خشک برگ (R2=0.85) و سطح برگ R2=0.49)) نشان دادند. با استفاده از تجزيه کلاستر لاين هاي گلستان (۲۰۳۱۳) و فائو (۲۵۶۶) به ترتيب متحمل ترين و حساس ترين لاين ها به شوري و لاين هاي همداني اهر و سيستان و بلوچستان به عنوان لاين هاي نيمه حساس و نيمه متحمل انتخاب شدند.

© حقوق سایت محفوظ است