۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي تاثير صادرات و بي ثباتي درآمدهاي صادراتي بخش هاي مختلف اقتصادي بر رشد اقتصادي اين بخش ها مطالعه موردي ايران (۱۳۴۷-۷۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير صادرات و بي ثباتي درآمدهاي صادراتي بخش هاي مختلف اقتصادي بر رشد اقتصادي اين بخش ها مطالعه موردي ايران (۱۳۴۷-۷۴)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي ثباتي صادرات
مقاله صادرات
مقاله رشد اقتصادي
مقاله كشاورزي
مقاله صنعت و معدن
مقاله نفت و خدمات
مقاله شاخص هاي بي ثباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي علي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تاثير ميزان صادرات و همچنين بي ثباتي درآمدهاي صادراتي بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و خدمات بر رشد اقتصادي اين بخش ها از هدفهاي اصلي اين مقاله است. بدين منظور از اطلاعات سري زماني سالهاي ۱۳۴۷-۷۴ اقتصاد ايران، شاخصهاي مناسب اندازه گيري ميزان بي ثباتي و الگوي پيشنهادي فدر و خليليان و حفار اردستاني استفاده شده است (Feder, 1982) ، (خليليان و حفار اردستاني، ۱۳۷۹). يافته هاي اين پژوهش حكايت از اين دارد كه صادرات بخش هاي كشاورزي و خدمات تاثير معني داري بر رشد اين بخش ها ندارد اما صادرات بخش هاي صنعت و معدن و نفت تاثير مثبت و معني دار بر رشد اين بخش ها دارد. همچنين ميزان بي ثباتي صادرات بخش هاي كشاورزي و صنعت و معدن تاثير منفي و معني دار و بخش نفت تاثير مثبت و معني دار بر رشد اقتصادي بخش هاي مربوطه داشته است. بر اساس يافته هاي اين مطالعه و ساير مطالعات انجام شده در اقتصاد ايران پيشنهاد مي شود كه در برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور، براي كاهش تاثير منفي بي ثباتي صادرات بر رشد اقتصادي بخش ها و كل اقتصاد، به متنوع سازي كالايي (به صورت متنوع سازي عمودي ) جغرافيايي اهميت ويژه اي داده شود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است