۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله ارزيابي اعتبار صوري آزمون هاي چند گزينه اي دروس تخصصي، در دانشکده دندانپزشکي شهيد صدوقي يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اعتبار صوري آزمون هاي چند گزينه اي دروس تخصصي، در دانشکده دندانپزشکي شهيد صدوقي يزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله ارزشيابي
مقاله سوالات چند گزينه اي
مقاله اعتبار صوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توده زعيم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كاظمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حائريان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: ارزشيابي يکي از جنبه هاي مهم در فرايند فعاليت هاي آموزشي است و اين امکان را فراهم مي سازد تا بر اساس نتايج آن نقاط قوت و ضعف آموزش مشخص شود و با تقويت جنبه هاي مثبت و رفع نارسايي ها در تحول و اصلاح نظام آموزشي گام هاي مناسب برداشته شود.
هدف از اين تحقيق، ارزيابي اعتبار صوري آزمون هاي چند گزينه اي دروس تخصصي دندانپزشکي در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در نيم سال دوم ۱۳۸۶-۱۳۸۵ بود.
روش بررسي: در اين مطالعه براي تعيين اعتبار صوري سوالات چند گزينه اي، آزمون پايان ترم طرح شده توسط اساتيد دانشکده دندانپزشکي با فرم پرسشگري که از قبل تهيه شده بود تطبيق داده شد و نتيجه به صورت درصدي از ميزان رعايت قواعد اعتبار صوري بيان گرديد. همچنين ارتباط بين رعايت تهيه قواعد سوالات و شرکت در کارگاه طرح درس مورد بررسي قرار گرفت. سپس داده ها آناليز شدند.
يافته ها: برگه راهنما، نام استاد و يا اساتيد و زمان آزمون در تمام برگه ها موجود بود. مستقل بودن هر سوال از ساير سوالات و عدم وجود کلمات مبهم در ريشه سوال در ۱۰۰% موارد رعايت شده بود. تفکيک نمره هر استاد و يکسان بودن طول گزينه ها به ترتيب در ۸٫۷% و ۲۷٫۷% موارد رعايت شده بود.
نتيجه گيري: اعتبار صوري سوالات اساتيد %۹۲-%۹۹٫۷ بود و شرکت در کارگاه طرح سوال براي بعضي از اساتيد پيشنهاد مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است