۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارزيابي ارگونوميكي وضعيتهاي كاري شاغلين حرفه‌ هاي دندانپزشكي شهرستان بيرجند به روش (Rapid Entire Body Assessment (REBA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ارگونوميكي وضعيتهاي كاري شاغلين حرفه‌ هاي دندانپزشكي شهرستان بيرجند به روش (Rapid Entire Body Assessment (REBA
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومي
مقاله ناراحتيهاي اسكلتي- عضلاني
مقاله دندانپزشكي
مقاله REBA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طاهري سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم خاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: ناراحتيهاي اسكلتي- عضلاني بخش عمده‌اي از بيماريهاي شغلي را درمحيطهاي كاري به خود اختصاص مي‌دهد؛ پيشگيري از بروزاين ناراحتيها مستلزم ارزيابي و اصلاح وضعيتهاي كاري با استفاده از روشهاي تحليل شغلي علم ارگونومي مي‌باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ارگونوميكي وضعيتهاي انجام كار شاغلين حرفه‌هاي دندانپزشكي شهرستان بيرجند با استفاده از روش Rapid Entire Body Assessment (REBA) و بررسي ارتباط ناراحتيهاي اسكلتي- عضلاني در نواحي مختلف بدن آنها با وضعيتهاي كاري انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي وضعيتهاي انجام كار ۴۸ نفر شاغل در حرفه‌هاي مختلف دندانپزشكي با استفاده از روش REBA ارزيابي شد. ميزان شيوع ناراحتيهاي اسكلتي- عضلاني نيز با استفاده از پرسشنامه نورديك (Nordic) به دست آمد. اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از آزمونهاي آماري t مستقل، Chi-Square و Fisher مورد تحليل قرار گرفتند. (p≤۰٫۰۵) به عنوان سطح معني‌داري در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: در اين بررسي شيوع ناراحتي گردن ۶۵%، كمر ۶۰%، شانه ۳۸% و مچ دست ۳۱% بود. شيوع ناراحتيهاي گردن، شانه و مچ دست در زنان بيشتر از مردان بود. رابطه بين ناراحتيهاي ران و ساق پا با سابقه كار، رابطه بين ناراحتي مچ و كف پا با شاخص توده بدني (BMI) و نيز رابطه بين ناراحتيهاي اسكلتي- عضلاني با وضعيتهاي كاري افراد مورد پژوهش معني‌دار بود(p<0.005) .
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه وضعيتهاي كاري افراد مورد تحقيق نياز به اصلاح دارد؛ همچنين آموزش دندانپزشكان در زمينه شناخت عوامل خطر بيومكانيك و روشهاي اصولي و صحيح انجام كار ضروري است.

© حقوق سایت محفوظ است