۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ارزيابي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن (Thymus vulgaris) بر تعديل درد حاد در مدل Tail flick و Hot plate در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در كومش از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر عصاره هيدروالكلي گياه آويشن (Thymus vulgaris) بر تعديل درد حاد در مدل Tail flick و Hot plate در موش سوري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن
مقاله عصاره
مقاله درد حاد
مقاله Tail flick
مقاله Hot plate
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جراحي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي‌ گرجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ابرقويي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عوارض داروهاي شيميايي در برطرف کردن درد باعث شده که، امروزه توجهات زيادي به سمت داروهاي گياهي از جمله آويشن جلب شود. با توجه به اثرات طبي متعدد گياه آويشن و عدم انجام تحقيقات ضددردي اين گياه، در اين پژوهش اثر عصاره هيدروالکلي گياه آويشن بر درد حاد در دو مدل Tail flick و Hot plate در موش سوري مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۷۰ سر موش سوري نر (در گروه هاي ۷ تايي) نژاد آلبينو با وزن ۲۵ تا ۳۰ گرم مورد استفاده قرار گرفتند. عصاره هيدروالکلي گياه آويشن با دوزهاي ۱۰۰ و ۵۰۰ ميلي گرم به ازا هر کيلوگرم وزن يا هم حجم آن سالين به صورت داخل صفاقي ۳۰ دقيقه قبل از انجام آزمون ها به حيوانات تزريق شد. ملاک ارزيابي درد در آزمون Tail flick، اندازه گيري زمان پاسخ به درد به دنبال بلند کردن دم و در Hot plate، زمان شروع ليسيدن پاهاي جلويي و يا بالا بردن پاهاي عقبي (پرش) توسط حيوان بود.
يافته ها: نتايج نشان داد که عصاره هيدروالکلي گياه آويشن به طور معني داري پاسخ دهي حيوانات را به محرک هاي دردزا در هر دو مدل کاهش مي دهد (P<0.01). ضمن اين که دارو با دوز ۵۰۰ ميلي گرم اثر بارزتري داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که عصاره هيدروالکلي تخم گياه آويشن سبب کاهش درد حاد (افزايش بي دردي) مي شود. براي پي بردن به مکانيسم هاي ضددردي اثر عصاره هيدروالکلي گياه آويشن نياز به تحقيقات بيشتري مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است