۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله ارزيابي آنژيوژنز در كارسينوم سلولهاي بازال و كارسينوم سلولهاي سنگفرشي پوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آنژيوژنز در كارسينوم سلولهاي بازال و كارسينوم سلولهاي سنگفرشي پوست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوژنز
مقاله كارسينوم سلولهاي بازال
مقاله كارسينوم سلولهاي سنگفرشي
مقاله متاستاز
مقاله تهاجم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راثي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي نراقي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي فرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنژيوژنز نقش مهمي در رشد تومورها دارد. شواهد موجود، نقش اين پديده را در بروز خصوصيت تهاجمي و نيز متاستاز تومورها نشان مي‌دهند. کارسينوم سلولهاي بازال(Basal cell carcinoma=BCC) و کارسينوم سلولهاي سنگفرشي(Squamous cell carcinoma=SCC) پوستي به رغم منشا يکسان، رفتار متفاوتي در زمينه تهاجم و متاستاز دارند. مطالعه حاضر، نقش احتمالي آنژيوژنز را در اين زمينه بررسي مي‌کند. روش بررسي: ۳۲ نمونه BCC، ۱۵ نمونه SCC و ۴ نمونه پوست نرمال با رنگ‌آميزي( H&E(Haematoxylin and Eosin و ايمونوهيستوشيمي با استفاده از آنتي‌بادي منوکلونال CD31، رنگ‌آميزي شدند و ميانگين دانسيته عروقي در استروما و بدنه تومورها اندازه‌گيري شد. يافته‌ها: دانسيته عروق بدنه در گروه‌هاي مختلف تومور SCC برحسب درجه تمايز، اختلاف معني‌داري نشان داد(۰۰۲/۰=p). دانسيته عروق استروما(۰۰۰۱/۰<P) و بدنه(۰۰۰۱/۰<  P) در گروه‌هاي مختلف نمونه‌هاي BCC(برحسب تهاجم)، اختلاف معني‌داري داشت. نتيجه گيري: دانسيته عروقي با خاصيت تهاجمي و متاستاز در تومورها مرتبط مي‌باشد. به نظر مي‌رسد عروق بدنه نقش مهم‌تري را در اين زمينه ايفا نمايند.

© حقوق سایت محفوظ است