۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله ارزيابي آزمايشگاهي ميزان حلاليت سمان زينک فسفات و پلي کربوکسيلات مورد استفاده در بندينگ ارتودنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۳۳۸ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آزمايشگاهي ميزان حلاليت سمان زينک فسفات و پلي کربوکسيلات مورد استفاده در بندينگ ارتودنسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حلاليت
مقاله سمان پلي کربوکسيلات
مقاله سمان زينک فسفات
مقاله بند ارتودنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيددستجردي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جهت سمان کردن بندهاي ارتودنسي از سمان هاي مختلفي استفاده مي شود. درمورد اين سمان ها حساسيت حين مراحل سخت شدن، حلاليت و تجزيه سمان بعد از مرحله سخت شدن مطرح مي باشد. هر يک از اين موارد باعث از دست دادن اتصال بين بند و دندان، افزايش احتمال پوسيدگي و دکلسيفيکاسيون مي شود. هدف ازاين مطالعه بررسي ميزان تغييرات وزني سمان هاي گلاس آينومر مختلف مورد استفاده در ارتودنسي بود.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۲ نوع سمان پلي کربوکسيلات و زينک فسفات در آزمايشگاه مواد دنداني دانشکده دندانپزشکي شهيد بهشتي انجام گرفت. نمونه ها بر اساس شاخص شماره ADA8 دسته بندي شده، داده هاي به دست آمده به وسيله بالانس الکترونيکي آناليز شدند. در نهايت نتيجه تغييرات وزني پس از غوطه وري در آب براي ۶ هفته با استفاده از آزمون Repeated Measure ANOVA توسط برنامه آماري (SPSS (Version 16 تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين کاهش وزن سمان زينک فسفات Aria dent نسبت به ساير سمان هاي زينک فسفات در روز چهل و دوم بيشترين ميزان و زينک فسفات Adhezor کمترين ميزان بود. ميانگين اختلاف وزن پلي کربوکسيلات Aria Dent در روز چهل و دوم نسبت به روز اول نسبت به ساير سمان هاي پلي کربوکسيلات بيشترين ميزان و پلي کربوکسيلات Durelon کمترين ميزان بود.
نتيجه گيري: سمان زينک فسفات و پلي کربوکسيلات Aria dent داراي بيشترين ميانگين اختلاف وزن در روز چهل و دوم نسبت به روز اول در مقايسه با ساير سمان هاي موجود بودند.

© حقوق سایت محفوظ است