۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله ارزيابي آثار رفاهي ناشي از پيشرفت تکنولوژي توليد ذرت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي آثار رفاهي ناشي از پيشرفت تکنولوژي توليد ذرت در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد تکنولوژي
مقاله اجزاي رفاه اجتماعي
مقاله آزمون همبستگي همزمان
مقاله عرضه و تقاضاي ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همواره دولت ها در طي زمان به منظور حمايت از توليد کنندگان يا مصرف کنندگان ابزارهاي سياستي متنوعي را به کار گرفته اند. اين ابزارها را به طورکلي مي توان به دو دسته کلي ابزارهاي حمايت از توليد کننده و حمايت از مصرف کننده تقسيم کرد. از جمله ابزارهاي دولت جهت حمايت از توليد، فراهم آوردن شرايط بهبود تکنولوژي مي باشد. در اين مطالعه با به کارگيري آمار سري زماني سال هاي ۸۶-۱۳۴۰، ابتدا معادلات عرضه و تقاضاي محصول ذرت، با در نظر گرفتن پديده همبستگي همزمان، برازش و سپس اثرات بهبود تکنولوژي بر رفاه توليدکنندگان و مصرف کنندگان، و در نهايت رفاه اجتماعي در قالب سه سناريوي ۲، ۵ و ۱۰ درصد کاهش قيمت، ناشي از بهبود تکنولوژي بررسي گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده کشش قيمتي تقاضا -۰٫۴۳ و کشش قيمتي عرضه ۰٫۲۴ مي باشد. همچنين يافته ها نشان مي دهد که در تمامي سناريوها سهم مازاد رفاه توليد کننده از کل مازاد رفاه اجتماعي بيش از ۶۵ درصد بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است