۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ارزش تشخيصي سيتولوژي آسپيراسيون سوزني ظريف در ارزيابي گره‌ هاي تيرویيد: يك بررسي هشت ساله در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي سيتولوژي آسپيراسيون سوزني ظريف در ارزيابي گره‌ هاي تيرویيد: يك بررسي هشت ساله در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتولوژي آسپيراسيون سوزني ظريف
مقاله گره‌‌ هاي تيرویيد
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي
مقاله ارزش اخباري مثبت
مقاله ارزش اخباري منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پيدايش گره هاي تیرویید مشکل باليني شايعي است که به دليل احتمال بدخيمي داراي اهميت است. بررسي سيتولوژي آسپيراسيون سوزني ظريف (FNAC) به عنوان يک روش ساده، ايمن و دقيق در ارزيابي گره هاي تیرویید، پذيرش گسترده اي يافته است. مطالعات متعدد در زمينه ارزش تشخيصي FNAC تیرویید، با به کار بردن روش هاي متفاوت، ميزان حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي و دقت تشخيصي متفاوتي را گزارش کرده اند.
مواد و روش ها: در اين مطالعه گذشته نگر، ۱۳۹۷ نمونه FNAC (1242 زن و ۱۵۵مرد، نسبت زن به مرد=۸) با محدوده سني ۸۵-۷ سال، در يک دوره هشت ساله از مهر ماه ۱۳۷۵ تا پايان شهريور ۱۳۸۳ در گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي بندرعباس بررسي شدند. نتايج سيتولوژي به ۵ گروه ناکافي، زير حد مطلوب، خوش خيم، بدخيم و مشکوک تقسيم شدند. در ۱۰۱ مورد از بيماران (۸۸ زن و ۱۳ مرد، نسبت زن به مرد=۷) با محدوده سني ۷۰-۱۷ سال، امکان دسترسي به لام هاي نمونه تیروییدکتومي آنها وجود داشت.
يافته ها: در بررسي نمونه هاي FNAC، ۱۱٫۳% نمونه غيرتشخيصي (شامل موارد ناکافی ۵٫۴% و زير حدمطلوب ۵٫۹%) وجود داشت. ۷۵٫۲% از گره ها خوش خيم، ۳٫۸% بدخيم و ۹٫۷% مشکوک بودند. تشخيص هيستوپاتولوژيك نهايي در ۶۵/۳% موارد خوش خيم و در ۳۴٫۷% موارد بدخيم بوده، شايع ترين ضايعات خوش خيم گواتر آدنوماتوز و گواتر کولویيد و شايع ترين بدخيمي کارسينوم پاپيلاري بود. پس از مقايسه نتايج FNAC با تشخيص هاي هيستوپاتولوژي، با در نظر گرفتن موارد مشکوک و بدخيم FNAC به عنوان مثبت سيتولوژيک و تشخيص نهايي بدخيم (بدون موارد کارسينوم پاپيلاري نهفته) به عنوان مثبت هيستوپاتولوژيک، حساسيت ۹۱% FNAC، ويژگي۶۷%، ارزش اخباري مثبت و منفي ۵۸% و ۹۴% و دقت تشخيصي برابر ۷۵% بود.
نتيجه گيري: FNAC در ارزيابي گره هاي تیرویید و انتخاب مناسب بيماران براي جراحي داراي دقت تشخيصي قابل قبول است ولي در مناطقي که شيوع ضايعات فوليکولار بالاست، به دليل محدوديت FNAC در افتراق دقيق ضايعات فوليکولار از يکديگر، از ميزان ويژگي و ارزش اخباري مثبت آن کاسته مي شود. به هر صورت،FNAC تیرویید همواره در کنار قضاوت باليني راهگشا بوده هرگز جايگزين آن نخواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است