۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ارزش آدنوزين دي آميناز سرم در تشخيص سل ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزش آدنوزين دي آميناز سرم در تشخيص سل ريوي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل ريوي
مقاله ADA سرم
مقاله ارزش تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي خصوصيات باسيل سل مثل نياز به انکوباسيون طولاني در محيط کشت براي ظهور کلوني و فقدان روش سرولوژيک براي تشخيص، در کنار ضرورت شروع درمان در بيماران بد حال و رعايت شرايط ايزولاسيون ضرورت ابداع روش هاي تشخيصي سريع را کاملا ملموس مي سازد. از طرفي انجام آزمون هاي تشخيصي خاص مانند Polymerase Chain Reaction، مستلزم شرايط آزمايشگاهي خاص است که به آساني در دسترس پزشکان باليني قرار نمي گيرد، به همين دليل اين مطالعه با هدف تعيين ارزش (Adenosine Deaminase) ADA سرم در تشخيص سل ريوي انجام شد تا ميزان توفيق اين آزمون را در تشخيص آن ارزيابي کند.
روش کار: اين مطالعه مقطعي به صورت نمونه گيري مستمر و با روش مصاحبه و مشاهده در حين درمان و با يک آزمون تشخيصي از فروردين ۱۳۸۱ آغاز شد. تمام بيماراني که طي شش ماه و بر اساس معاينه و شرح حال و راديوگرافي ريه با تشخيص احتمالي سل ريه در بخش بستري شده بودند بررسي و بعد از شش ماه پي گيري ابتلاي واقعي آنان به سل مشخص شد. در زمان بستري نمونه خون جهت ADA سرم اخذ و آزمايش هاي تکميلي انجام شد. بعد از انجام آزمون ها و اقدام هاي لازم افراد مسلول و غير مسلول شناسايي شدند.
يافته ها: از ۱۳۱ بيمار مطالعه شده در نهايت ۱۰۳ بيمار مسلول و ۲۸ مورد غير مسلول تشخيص داده شد. ميانگين ADA بين گروه مسلول و گروه مبتلا به علايم مشابه (ساير بيماري هاي عفوني ريه) تفاوت معني داري نداشت ولي ميزان ADA بالاتر از ۵۱ واحد در ليتر با ويژگي و ارزش خبري مثبت %۹۰ در افتراق اين دو گروه همراه بود.
نتيجه گيري: ADA سرم آزمون مناسبي براي تشخيص سل ريه نيست.

© حقوق سایت محفوظ است