۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ارتباط هيرسوتيسم با ميزان هورمون هاي جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط هيرسوتيسم با ميزان هورمون هاي جنسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيرسوتيسم
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله هورمون هاي جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيرسوتيسم يک اختلال شايع در خانم ها مي باشد که به صورت افزايش رشد موهاي انتهايي در نواحي که معمولا نبايد وجود داشته باشند، تظاهر مي کند. علل متعددي براي هيرسوتيسم مطرح است؛ از جمله مي توان به اختلالات هورموني (مانند بيماريهاي تخمدان و آدرنال) و بيماريهاي تومورال اشاره کرد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط هيرسوتيسم با سندرم تخمدان پلي کيستيک و اختلالات هورمون هاي جنسي در دانش آموزان مقطع دبيرستان و دانشجويان دختر انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، تعداد ۳۵ دختر دانش آموز مقطع دبيرستان و دانشجوي دانشگاه که بر اساس معيار فريمن و گالوي امتياز بيشتر از ۸ را کسب نمودند، در گروه مورد قرار گرفتند و با ۳۵ شاهد از بين همکلاسي هاي خود مقايسه شدند. با استفاده از سونوگرافي تخمدان و نمونه خون به ترتيب وضعيت سندرم تخمدان پلي کيستيک و ميزان هورمون هاي جنسي (تستوسترون و ۱۷ آلفا هيدروکسي پروژسترون) در اين افراد بررسي گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري t، Chi-Square و رگرسيون لجستيک در سطح α=۰٫۰۵ مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سطح تستوسترون در گروه مورد ۰٫۶۳±۰٫۳۳ ng/ml و در گروه شاهد ۰٫۳۷±۰٫۱۵ ng/ml برآورد گرديد که اختلاف معني داري را نشان داد. ۴ نفر (۱۱٫۴%) از افراد گروه شاهد و ۱۳ نفر (۳۷٫۱%) از افراد گروه مورد، مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک بودند (OR:4.6; P=0.017)؛ همچنين ۲ نفر (۵٫۷%) از افراد گروه شاهد و ۱۰ نفر (۲۸٫۶%) از افراد گروه مورد، سطح هورمون ۱۷ آلفا هيدروکسي پروژسترون غير طبيعي داشتند (OR=6.6; P=0.02).
نتيجه گيري: طبق يافته هاي مطالعه حاضر، ارتباط معني دار بين هيرسوتيسم و سندرم تخمدان پلي کيستيک و اختلالات آدرنال وجود دارد. مطالعات بيشتر (کارآزمايي باليني) در اين زمينه توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است