۱۳۹۵-۰۱-۳۰

مقاله ارتباط فشار مايع مغزي نخاعي و فشار مايع نخاعي به عنوان شاخصي جهت ارزيابي بيماري هيدروسفالي غير ارتباطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۳ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط فشار مايع مغزي نخاعي و فشار مايع نخاعي به عنوان شاخصي جهت ارزيابي بيماري هيدروسفالي غير ارتباطي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايع مغزي نخاعي
مقاله فشار نخاعي
مقاله برهمکنش سيال و جامد
مقاله ديناميک سيالات محاسباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي اميرسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فتورايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرفتگي مسير مايع مغزي نخاعي باعث افزايش فشار اعمالي از سوي اين مايع بر ديواره هاي بطن ها و در نهايت بروز بيماري هيدروسفالي مي گردد. اين پژوهش به بررسي شاخصي عددي جهت تشخيص بيماري هيدروسفالي غير ارتباطي پرداخته است. در ابتدا نمودار سرعت در مجراي سيلويوس نمونه سالم به صورت سه بعدي و با استفاده از روش برهمکنش سيال و جامد به دست آمد. اين نتيجه با نمودار سرعت مشابه که از تصويربرداري تشديد مغناطيسي تضاد فازي همان نمونه استخراج شده بود مقايسه شد. پس از تاييد انطباق دو نمودار، از صحت روش حل و فرضيات به کار گرفته شده اطمينان حاصل شد. عدد رينولدز در مجراي سيلويوس نمونه سالم کمتر از ۲۷۵٫۷ و حداکثر فشار مايع مغزي نخاعي نيز ۶۱۶٫۳ پاسکال بود. در ادامه شرايط سيستم بطني براي بيمار هيدروسفالي غيرارتباطي مدلسازي گرديد. حداکثر فشار به ۲۹۵۸٫۵ پاسکال افزايش يافت. با توجه به عامل بيماري، حداکثر فشار مايع مغزي نخاعي بر بافت مغز در مجراي سيلويوس به عنوان شاخصي جهت ارزيابي بيماري هيدروسفالي غيرارتباطي معرفي گرديد. در پايان مقادير فشار محاسبه شده براي مايع مغزي نخاعي و مقادير فشار اندازه گيرري شده از تست سوزن کمري براي مايع نخاعي مورد مقايسه قرار گرفت. مشخص شد اين اعداد با هم متناسب هستند. بر اين اساس فشار مايع نخاعي حاصل از تست سوزن کمري به عنوان شاخصي عددي و کاربردي براي تشخيص بيماري معرفي گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است