۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله ارتباط طول كاراپاس و عرض كاراپاس با وزن در خرچنگ شناگر آبي، Portunus pelagicus، در آبهاي ساحلي استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط طول كاراپاس و عرض كاراپاس با وزن در خرچنگ شناگر آبي، Portunus pelagicus، در آبهاي ساحلي استان بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طول كاراپاس
مقاله عرض كاراپاس
مقاله وزن
مقاله خرچنگ شناگر آبي
مقاله Portunus pelagicus
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف آبادي سيدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عوفي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي يک سال نمونه برداري از آذرماه ۱۳۸۰ تا مهر ماه ۱۳۸۱ در مجموع ۲۶۲ قطعه خرچنگ شناگر آبي Portunus pelagicus از آبهاي ساحلي استان بوشهر, با استفاده از تور ترال و گوشگير جمع آوري شد. در نمونه‌هاي نر و ماده پارامترهاي طول کاراپاس(CL)  عرض کاراپاس  (CW)  و وزن تر بدن  (WW)اندازه‌گيري شد. ضريب همبستگي تمام داده‌ها در سطح P<0.01  معنادار بودند. ارتباط عرض کاراپاس با وزن در نر و ماده بالغ و نابالغان طبق معادلات زير مي باشد:

© حقوق سایت محفوظ است