۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله ارتباط رضايت شغلي پرستاران شهر ساوه با عوامل جمعيتي و شغلي (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط رضايت شغلي پرستاران شهر ساوه با عوامل جمعيتي و شغلي (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام نژاد حانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه توصيفي همبستگي در سال ۱۳۸۹ به منظور تعيين ارتباط رضايت شغلي پرستاران شهر ساوه (۲۱۰ نفر) با عوامل جمعيتي و شغلي انجام شد. داده ها با آزمون هاي پيرسون و تي تحليل شدند. نتايج نشان داد که اکثر پرستاران (%۷۹٫۶) از شغل خود ناراضي بودند و بين ميزان رضايت شغلي با جنس رابطه منفي و با سن و سابقه کاري رابطه مثبت وجود داشت. مهم ترين عوامل تاثيرگذار منفي بر ميزان رضايت شغلي پرستاران عبارت بودند از: شناخت ناکافي مردم از حرفه پرستاري (با ميانگين ۱٫۹۲)، مقدار حقوق دريافتي (با ميانگين ۱٫۸۱) و عدم تناسب حقوق با مسووليت (با ميانگين ۱٫۷۹).

© حقوق سایت محفوظ است