۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله ارتباط تنگاتنگ و خطرناك فرهنگ، اقتصاد، سياست و نظام هاي غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۶۱۵ تا ۶۳۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط تنگاتنگ و خطرناك فرهنگ، اقتصاد، سياست و نظام هاي غذايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام غذايي
مقاله فرهنگ
مقاله اقتصاد
مقاله فقر
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محلاتي صدرالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غذا و چگونگي تامين آن هميشه مهمترين دلواپسي انسان بوده است و بديهي است که نظام غذايي هر ملتي از فرهنگ، اقتصاد و سياستي که رهبران آن ملت در پيش مي گيرند، تاثير مي پذيرد. از سوي ديگر، هر نظام غذايي بر محيط زيست و ساختار سياسي و اقتصادي هر سرزميني تاثير مي گذارد. پس از انقلاب صنعتي و آغاز دوران استعمارگري و در عصر ارتباطات گسترده ميان ملتها، چگونگي تعامل ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به شدت دگرگون شد و تاثيرپذيري کشورهاي در حال توسعه از کشورهاي توسعه يافته بويژه در امر چگونگي تغذيه تشديد يافت به طوري که استقلال غذايي کشورهاي در حال توسعه در معرض تهديد قرار گرفته است. در اين مقاله سعي بر اين است که پس از روشن ساختن اهميت غذا و مفهوم نظام غذايي به تشريح ارتباط ميان فرهنگ،… و نظام غذايي پرداخت و راهي براي تامين استقلال غذايي که تامين کننده آزادي ملت ها از اسارت است ارایه دهيم.

© حقوق سایت محفوظ است