۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ارتباط اختلال هاي آدرنال با هيرسوتيسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۷۹ در فيض از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط اختلال هاي آدرنال با هيرسوتيسم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيرسوتيسم
مقاله اختلالات آدرنال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: سادات زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيرسوتيسم پس از گواتر شايعترين علت مراجعه زنان به درمانگاه هاي كشور مي باشد. با توجه به درمان علامتي و بدون شناخت علل بيماري و گزارش هايي از نقش احتمالي اختلالات آدرنال در بروز هيرسوتيسم، اين پژوهش در زنان مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي دانشگاه تربيت مدرس تهران در سالهاي ۷۲-۷۱ انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقيق با روش مورد – شاهدي صورت پذيرفت. گروه مورد ۳۸ زن مبتلا به هيرسوتيسم بودند كه مطابق الگوي Ferriman-Galway امتيار بالاتر از ۵ داشتند و بر اساس بررسيهاي باليني و پاراكلينيكي توسط متخصصان غدد و زنان وجود بيماري آدرنال در آنان اثبات شد و گروه شاهد (۳۱ زن سالم) فاقد هيرسوتيسم بودند. روش گردآوري اطلاعات مصاحبه، تكميل فرم اطلاعاتي، معاينه باليني و انجام آزمايش هاي هورمون شناسي مي باشد و اختلال هاي هورمونهاي آدرنال در افراد دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آماره χ۲ نقش اختلالات آدرنال در بروز هيرسوتيسم محاسبه شد.
يافته ها: ۳۸ نفر (۲۱٫۵ درصد) از كل افراد مبتلا به هيرسوتيسم اختلال هاي آدرنال يا اختلال هاي توام آدرنال و تخمدان داشتند و ارتباط مثبت معني دار بين اختلال هاي آدرنال و هيرسوتيسم مشاهده شد (P=0.005).
نتيجه گيري: اختلال هورمونهاي آدرنال در بروز هيرسوتيسم نقش دارد. جهت درمان مناسب هيرسوتيسم بايد اختلال هاي آدرنال در تشخيص ها مد نظر قرار گيرد و انجام آزمايش هاي مربوط در اولين معاينه افراد مبتلا توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است