۱۳۹۵-۰۵-۰۵

مقاله ارتباطات مجازي و سايبر سايکولوژي (مطالعه رابطه ميان بهره مندي دانشجويان فني دانشگاه تهران از وبلاگ با نگرش آنان درباره روابط مجازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مجله مطالعات اجتماعي ايران از صفحه ۴۸ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارتباطات مجازي و سايبر سايکولوژي (مطالعه رابطه ميان بهره مندي دانشجويان فني دانشگاه تهران از وبلاگ با نگرش آنان درباره روابط مجازي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله بلاگر
مقاله بلاگ گرد
مقاله سايبر
مقاله سايبر سايکولوژي
مقاله مجازي
مقاله وبلاگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانيكي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني ريحانه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به طرح نظريه هاي جديد ارتباطات درباره جامعه شبکه اي و ارتباطات مجازي و کاربرد آن در حوزه سايبر سايکولوژي مي پردازد. در اين چارچوب پس از ارائه مباحث جديد نظري، به منظور ارزيابي دقيق تر آثار اجتماعي و روان شناختي شبکه هاي مجازي و رسانه هاي اينترنتي، «وبلاگ» را با توجه به گسترش روزافزون و جايگاه آن در ميان جوانان برگزيده است تا با اجراي تحقيقي پيمايشي، رابطه ميان بهره مندي از اين رسانه و نگرش افراد را درباره روابط مجازي تحليل کند. بر اين اساس، ۳۱۰ تن از ميان دانشجويان دوره کارشناسي دانشکده فني پرديس ۲ دانشگاه تهران به شيوه در دسترس داوطلبانه انتخاب شدند و بر مبناي ميزان و نوع بهره مندي از وبلاگ در سه گروه اصلي «بلاگر»، «بلاگ گرد»، و «هيچ کدام» و دو زيرگروه جنسيتي (دختر و پسر) جاي گرفتند. پرسش نامه سنجش نگرش مشتمل بر ۲۲ پرسش در مقياس ليکرت است که توسط پژوهشگران تدوين شد. نتايج اين پژوهش معناداري رابطه ميان بهره مندي از وبلاگ و نگرش دانشجويان را در باب روابط مجازي نشان داد. علاوه بر آن، رابطه ميان ميزان بهره مندي از وبلاگ و اعتماد افراد به وبلاگ و روابط بلاگي نيز با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به عنوان فرضيه دوم مورد ارزيابي قرار گرفت که در اين سنجش معناداري رابطه ميان دو شاخص به دست نيامد.

© حقوق سایت محفوظ است